Наука технології інновації №1(17)-2021, 17-33 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-1-02

Сулейманов А. — доктор філософії, доцент, завідувач кафедри економіки, Азербайджанський технічний уні­верситет, м. Баку, Азербайджан +994552271646; suleymanov.arzu@gmail.com; ORCID: 0000-0001-9802-549X

Мехтієв М. — доктор філософії, с. н. с., Інститут наукових досліджень економічних реформ Міністерства економіки Азербайджанської Республіки, м. Баку, Азербайджан; + 994502715489; malik.mehdiyev63@gmail.com;

Мусаєв Р. — керівник відділу економічного моделювання та аналізу, Інститут наукових досліджень економічних реформ Міністерства економіки Азербайджанської Республіки, м. Баку, Азербайджан; + 994557474838; musayev.rauf@yahoo.com; ORCID: 0000-0002-8623-4363

Оруджева M. — старший викладач, Азербайджанський технічний університет, м. Баку, Азербайджан; +994552271646; mehpare.orucova@aztu.edu.az

Гусейнов В. — старший науковий співробітник відділу економічного моделювання та аналізу, Інститут наукових досліджень економічних реформ Міністерства економіки Азербайджанської Республіки, м. Баку, Азербайджан; +994556768808; vusal.2468@gmail.com

АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ТОВАРІВ ВАЖКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА МАШИНОБУДУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ЕКОНОМІКИ АЗЕРБАЙДЖАНУ)

Резюме. У пропонованій увазі читачів статті проаналізовано регіональні ринки продукції важкої промисловості та машинобудування на прикладі економіки Азербайджану. У контексті торгових відносин і територій було обрано й оцінено ринки Туреччини, Російської Федерації, Грузії, Іранської Ісламської Республіки, Молдови, Білорусі, України, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та Вірменії. База даних дослідження складається з даних про взаємний імпорт та експорт зазначених країн за 2014–2018 роки. На основі даних імпорту-експорту, які було зібрано впродовж 2014–2018 рр. за шестизначними кодами регіональних ринків, було розраховано виявлені порівняльні переваги та коефіцієнти локалізації з імпорту й експорту. Відповідно до результатів, країни-імпортери та країни-експортери були ідентифіковані на регіональних ринках за допомогою розрахункових коефіцієнтів зазначеної продукції важкої промисловості та машинобудування для кожної країни терміном на п’ять років. Таким чином, з точки зору імпорту та експорту було обрано країни з найвищими коефіцієнтами.

Ключові слова: важка промисловість і машинобудування, індекс Баласса, коефіцієнт локалізації, виявлені порівняльні переваги, ринковий попит, імпорт-експорт, регіональні ринки, економіка Азербайджану.