Наука технології інновації №1(17)-2021, 42-51 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-1-04

Писаренко Тетяна Василівна — канд. техн. наук, заступник директора, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-14; pisarenko@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0001-9806-2872

Кваша Тетяна Костянтинівна — заввідділу, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-74; ntatyana@ukr.net; kvasha@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-1371-3531

Паладченко Олена Федорівна — завсектору, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; paladchenko@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-5436-1608

Молчанова Ірина Василівна — с. н. с., ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; molchanova_irina@ukr.net; ORCID: 0000-0003-1679-5621

ПРОГНОЗНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦСР № 14 «ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОКЕАНІВ, МОРІВ І МОРСЬКИХ РЕСУРСІВ В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

Резюме. Стаття присвячена результатам прогнозного дослідження для виявлення пріоритетних напрямів наукових досліджень і технологій у сфері збереження морських ресурсів для досягнення Цілі сталого розвитку (ЦСР) № 14 «Збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку». Дослідження виконано в розрізі національних завдань зазначеної цілі за такими етапами: 1) опитування експертів-представників наукових організацій і закладів вищої освіти щодо досліджень і технологій, які може запропонувати вітчизняна наука та які є необхідними для реалізації завдань ЦСР № 14; 2) опитування експертів-практиків щодо запропонованих на першому етапі досліджень/технологій, які потрібні реальному сектору; 3) визначення конкурентоспроможності запропонованих досліджень/технологій на основі бібліометричного/патентного аналізу. Здійснено узагальнену оцінку всіх запропонованих напрямів наукових досліджень і технологій за цими етапами, а також їх кластеризацію за отриманою оцінкою. Згідно з результатами проведеної роботи, з-поміж 13 пропозицій за національними завданнями ЦСР № 14 пріоритетними було визначено такі: технології інтегральної оцінки екологічного стану природних екосистем ділянок моря на основі натурних досліджень і методів дистанційного зондування землі; експрес-індикатор токсичності води; екологічний менеджмент прибережних-морських акваторій лиманів і гирлових ділянок річок в умовах розвитку природоохоронної діяльності; адаптовані для України міжнародні методи визначення чисельності риб та оцінки загальних допустимих уловів в акваторіях Чорного та Азовського морів; нові підходи управління використання водних біологічних ресурсів Чорного та Азовського морів, що спрямовані на стале використання ресурсів.

Ключові слова: форсайт, прогнозування, морські ресурси,