Наука технології інновації №1(17)-2021, 34-42 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-1-03

Маммадов Фаріз — радник ректора з науково-дослідних питань, Азербайджанський технічний університет, м. Баку, Азербайджан; +994503112796; fariz.mammadov@aztu.edu.az

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ЗМІНИ ЦІН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ (НА ПРИКЛАДІ АЗЕРБАЙДЖАНУ)

Резюме. У цій статті вивчено вплив змін тарифів на електроенергію на інші сектори економіки, а також на потенційні зміни рівнів цін в економіці загалом. У зв’язку з цим автор застосував модель міжгалузевого балансу та її модифікацію, тобто модель множинника рівноважної ціни. Також автор емпірично побудував моделі міжгалузевого балансу і рівноважних цін для економіки Азербайджану та здійснив аналіз і оцінку для цього випадку. В якості первинної бази даних для цього дослідження були взяті міжгалузеві баланси виробництва і розподілу продуктів та послуг, щ обули офіційно опубліковані Державним статистичним комітетом Азербайджанської Республіки. Слід зазначити, що модель міжгалузевого балансу для Азербайджану була побудована на основі 96 секторів економіки. Модель використовувалася для оцінки економічного впливу зміни цін на електроенергію в національній економіці. Тако було проведено моделювання підвищення цін на електроенергію на 10, 20 і 30 % і оцінено потенційний вплив на економіку Азербайджану. Отримані результати проаналізовані та узагальнені.

Ключові слова: ціни (тариф) на електроенергію, зміна ціни, модель рівноважної ціни, модель введення-виведення, аналіз впливу, економічна політика.