Наука технології інновації №1(17)-2021, 62-72 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-1-06

Березняк Наталія Володимирівна — с. н. с., ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (096) 932-07-66; bereznyak_natalya@ukr.net; ORCID: 0000-0002-0125-2213

Шабранська Наталія Ігорівна — канд. екон. наук, с. н. с., ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (067) 367-90-14; tasha.stanker@gmail.com; ORCID: 0000-0001-7731-281Х

НАУКОМЕТРИЧНЕ ТА ПАТЕНТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАПРЯМІВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОСИСТЕМ СУШІ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТФОРМ WEB OF SCIENCE ТА DERWENT INNOVATION

Резюме. Описано основні результати наукометричного та патентного дослідження, що спрямоване на встановлення найбільш перспективних, перспективних і середньоперспективних технологічних напрямів для побудови прогнозів на 2021–2030 рр. з метою досягнення Україною Цілі сталого розвитку (ЦСР) № 15 «Захист та відновлення екосистем суші» та її національних завдань. Дослідження проведено з використанням міжнародних платформ Web of Science (WoS) та Derwent Innovation. Досліджуваним періодом визначено 2011–2019 роки. Наведено результати наукометричного аналізу світової та вітчизняної публікаційної активності та динаміки цитувань відібраного базою даних WoS масиву публікацій. Встановлено публікаційну активність та активність цитувань країн світу та України, а також провідних світових і вітчизняних компаній, установ, закладів вищої освіти, які здійснюють науково-технічну діяльність у зазначеній сфері. Здійснено аналіз динаміки цитувань і визначення темпів росту кількості цитувань (2019/2015, %) за ключовими словами / технологічними напрямами, що стосуються глобальних технологічних трендів у сфері захисту та відновлення екосистем суші. Було визначено топ-10 технологічних напрямів, які є найбільш перспективними для проведення прогнозних досліджень. Наведено результати аналізу динаміки патентування та темпів росту кількості патентів у світі та Україні у сфері захисту та відновлення екосистем суші, проведеного на основі кодів Міжнародної патентної класифікації з використанням міжнародної бази даних Derwent Innovation. Встановлено патентну активність основних країн світу та України, а також головних світових і вітчизняних патентоволодільців. Дослідження обраного масиву патентів було здійснено за ключовими словами / технологічними напрямами, що стосуються глобальних технологічних трендів у визначеній сфері. Проаналізовано динаміки патентування та визначення темпів росту кількості патентів (2019/2015, %). Проведено відбір технологічних напрямів із найвищими темпами патентної активності та розміщенням на блакитних і зелених зонах ландшафтних карт. У статті визначено найбільш перспективні, перспективні та середньоперспективні технологічні напрями у сфері захисту та відновлення екосистем суші, для проведення прогнозних досліджень.

Ключові слова:  активність цитувань, наукометричне та патентне дослідження, патентна активність, перспективність, прогнозування, публікаційна активність, сфера, екосистема, технологічний напрям, ціль сталого розвитку.