Наука технології інновації №1(17)-2021, 73-79 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-1-07

Майорова Катерина Володимирівна — канд. техн. наук, доцент кафедри технологій виробництва літальних апаратів, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», вул. Чкалова, 17, м. Харків, Україна, 61070; +38 (095) 050-81-55; kate.majorova@ukr.net; ORCID: 0000-0003-3949-0791.

Серебряннікова Вікторія Юліївна — генеральний директор, ТОВ «Авіакомпанія Джоніка», вул. Волинська, 66А, м. Київ, Україна, 03151; +38 (099) 009-92-60; vserebryannikova1@gmail.com

НОВИЙ КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО КЛАСИФІКАЦІЇ МОДИФІКАЦІЙ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ТРАНСПОРТНОЇ КАТЕГОРІЇ

Резюме. У статті висвітлено сучасний підхід до створення класифікації модифікацій повітряних суден транспортної категорії. Проаналізовано загальну тенденцію успішного функціонування авіаційного бізнесу на основі експлуатації модифікованих базових літаків. Мета статті полягає в дослідженні світової практики з класифікацій модифікацій повітряних суден транспортної категорії та її адаптації в єдиному сучасному підході залежно від видозмін повітряних суден. Виявлено, що класифікація модифікацій повітряних суден базується на класичній теорії штучних класифікацій, яка має низку недоліків, серед яких є помилковість вибору ряду складників багатьох класифікаційних рівнів (підкласів, груп і підгруп). Запропоновано нову концепцію на базі прийнятих положень із повним урахуванням і реалізації всіх п’яти ознак поняття «концепція» та з визначенням поняття «модифікація повітряного судна» як зміна одного чи декількох із п’яти ознак змін (функціонального призначення, сфери використання, льотно-технічних характеристик, рівня вдосконалення технічного рішення чи його агрегату, економічної ефективності). На засадах теорії комбінаторики визначено граничну кількість модифікацій повітряних суден для п’яти ознак: 31 модифікація та для чотирьох однорівневих ознак — 15 модифікацій. Встановлено класифікаційні рівні з видів, класів, підкласів, груп і підгруп, де вид покладено в основу вищого класифікаційного рівня, а останні чотири – зараховано до рівнозначних класифікаційних рівнів — класів. Розроблено й обґрунтовано систему кодування модифікацій усіх класів, підкласів, груп і підгруп, що складаються з літер і цифр. Наведено приклади зазначених кодувань. Автори статті дійшли висновку про те, що запропонований принцип і підхід до формування класифікатора модифікацій повітряних суден має пройти досить довгий процес практичної реалізації та подальшого вдосконалення на всіх стадіях життєвого циклу виробу, починаючи з рівня підкласів.

Ключові слова: класифікації модифікацій, повітряні судна, вид, клас, підклас, група, підгрупа, коди, синтез класифікації модифікацій.