Наука технології інновації №1(17)-2021, 52-61 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-1-05

Андрощук Геннадій Олександрович — канд. екон. наук, доцент, головний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності національної академії правових наук України, вул. Казимира Малевича, 11, корп. 4, м. Київ, Україна, 03680; +38(044) 200-08-76; genandro1@gmail.com; ORCID: 0000-0003- 0781-9740

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА: ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я, ПАНДЕМІЯ (COVID-19) І СВІТОВА ТОРГІВЛЯ ПІДРОБЛЕНИМИ ФАРМПРЕПАРАТАМИ (частина 1)

Резюме. Система охорони здоров’я України в ситуації третьої хвилі пандемії COVID-19 стоїть перед безпрецедентними викликами національній безпеці. Особливо гострим є питання щодо протидії продажу підроблених фармацевтичних препаратів, недопущення дефіциту лікарських засобів, об’єднання зусиль влади та національних виробників лікарських препаратів і медичних засобів. Згідно з даними ООН, в Україні понад 60 % населення перебуває за межею бідності. Своєчасне реагування на ці виклики та вжиття превентивних заходів надасть можливість зберегти життя людей, мінімізувати обсяги та наслідки пандемії. У статті наведено економіко-правовий аналіз стану, тенденцій, ризиків і загроз національній безпеці держави й охороні здоров’я в період пандемії, з метою захисту прав інтелектуальної власності, адекватної координації дій на національному та міжнародному рівнях. На основі аналізу досліджень ОЕСР і Відомства інтелектуальної власності ЄС (EUIPO), Європолу показано вплив контрафакції на бізнес і економіку, кримінальний ландшафт в ЄС. Запропоновано основи управління боротьби з незаконною торгівлею, заходи для реалізації стандартної стратегії боротьби з контрафакцією.

Ключові слова: національна безпека, охорона здоров’я, пандемія COVID-19, інтелектуальна власність, контрафакт, фармацевтичні препарати.