Наука технології інновації №2(14)-2020, 33-43 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-2-05

Богомазова Віра Миколаївна — канд. екон. наук, провідний науковий співробітник ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (067) 599-65-11; verbog@ukr.net; ORCID: 0000-0002-8756-3871

Кваша Тетяна Костянтинівна — заввідділу ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-74; kvasha@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-1371-3531

АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ СВІТОВИХ НАУКОВИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ

Резюме. Вивчення та аналіз світових перспективних напрямів технологічного розвитку транспортної сфери є актуальним завданням щодо забезпечення організації наукових досліджень, стратегічного планування розвитку національної економіки. У статті запропоновано визначення пріоритетних інноваційних напрямів (на прикладі сфери транспорту) на основі використання синтезу методів форсайту — наукометричного та патентного аналізу. Проаналізовано низку стратегічних програмних документів країн ЄС у сфері транспорту. Виділено провідні технологічні тренди для визначення перспективності інноваційних технологій шляхом бібліометричного та патентного аналізу на базі пошукових платформ Web of Science і Derwent Innovation. У статті наведено найбільш перспективні напрями технологічного розвитку у сфері транспорту, до яких належать штучний інтелект, великі дані, 5G-технології, пам’ять на нейронній мережі та інтернет речей. У цьому контексті автори дійшли висновку про зростаюче значення цифрових технологій у сфері розробок і досліджень у світі загалом і в транспортній сфері зокрема. На основі більш детального патентного аналізу, що охоплює поєднання аналізу динаміки патентування за детальними кодами патентування згідно з Міжнародною патентною класифікацією (МПК) й аналізу патентного ландшафту технологій кожного перспективного напряму, встановлено більш вузькі найперспективніші технологічні напрями сфери транспорту.

Ключові слова: прогноз, форсайт, Derwent Innovation, Web of Science, інновації, транспорт.