Наука технології інновації №2(14)-2020, 67-73 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-2-08

Пунда Олександр Олегович — д-р юрид. наук, доцент, провідний науковий співробітник Університету державної фіскальної служби України, вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська обл., Україна, 08205; +38 (097) 457-64-10; oleksandrpunda@gmail.com; ORCID: 0000-0002-9175-3141

Арзянцева Дар’я Андріївна — канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, фінансів та страхування Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, вул. Героїв Майдану, 8, м. Хмельницький, Україна, 29000; +38 (067) 265-88-74; ardasha2001@gmail.com; ORCID: 0000-0001-8014-7544

Захаркевич Наталія Петрівна — канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, фінансів та страхування Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, вул. Героїв Майдану, 8, м. Хмельницький, Україна, 29000; +38 (068) 832-97-23; z.nata.p@ukr.net; ORCID: 0000-0001-7959-7302

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ

Резюме. Пропонована увазі стаття присвячена питанням проблематики інформатизації сфери охорони здоров’я в умовах проведення медичної реформи в Україні. Наголошено, що сервісна складова медичної реформи має відкрити вільний доступ пацієнтам до інформації. З огляду на це, в Україні запроваджується система eHealth (електронної системи охорони здоров’я). eHealth забезпечує обмін медичною інформацією та реалізацію програми медичних гарантій населення. Обґрунтовано, що з метою ефективної реалізації державної інформаційної політики в медичній сфері необхідна розробка та прийняття нормативно-правового документа, наприклад, Закону України “Про функціонування електронної системи охорони здоров’я в Україні”. Завданням такого акту має бути визначення суб’єктів здійснення інформаційної політики у цій сфері, повноваження окремих органів і недержавних організацій або суб’єктів господарської комерційної діяль­ності, які залучені до розроблення та функціонування електронної системи охорони здоров’я. Важливим елементом нормативного регулювання має стати вирішення питання забезпечення кібербезпеки під час використанні eHealth і визначення відповідальності конкретних суб’єктів за можливі порушення або створення загрози системи. Визначено, що eHealth має охопити всі сфери надання медичних послуг, зокрема сферу “військової” та “відомчої медицини”. Наголошено, що важливим елементом надійного функціонування eHealth має стати підготовка медичного персоналу до роботи з базами даних. Водночас, має бути враховано положення щодо можливості надання “хмарних” послуг, що пов’язані з функціонуванням електронної системи охорони здоров’я, під час розроблення законопроєкту “Про хмарні послуги”. Вимагає своєї оцінки можливість використання “хмарного” збереження даних медичного характеру та вимог щодо використання “хмарних” інформаційних сервісів, які надаються з територій іншої юрисдикції, ніж національна.

Ключові слова: медична реформа, електронної системи охорони здоров’я, “хмарні” послуги, інформаційні реєстри, персональні дані.