Наука технології інновації №2(14)-2020, 16-24 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-2-03

Танер Шенер Аднан оглу — аспірант Національної авіаційної академії, Баку, проспект Мардакана, 30, Азербайджан; (+994 12) 497-26-28; z.najafov1951@gmail.com; orcid: 0000-0003-2272-0327

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Резюме. Розглянуто методику оцінки інноваційного потенціалу регіонів. Запропоновано основні методики оцінки інноваційного потенціалу, були апробовані дані методики стосовно науково-технологічного комплексу економічних зон. Запропоновані методики мають переваги в порівнянні з експертними і статистичними методами оцінки, дозволяючи мінімізувати похибку одержуваних оцінок. У статті розглянуті та проаналізовані місцеві і міжнародні методологічні підходи до оцінки регіонального інноваційного розвитку. У дослідженні виявляються загальні тенденції і методологічні підходи до оцінки інноваційного розвитку регіону, а також розраховується індекс інновацій для кожного регіону для порівняльної оцінки інноваційного потенціалу Азербайджану. Методологія, використана в цій роботі, була вдосконалена з урахуванням національних і специфічних особливостей Азербайджану, статистичних показників в цій області, збору і обробки інформації та інноваційного потенціалу регіонів. У результаті дослідження були дані рекомендації про роль регіонів у розвитку економіки та конкурентоспроможності регіонів. Науково-практична цінність результатів полягає в можливості їх застосування в поєднанні з аналізом офіційних статистичних даних в процесі вдосконалення державної науково-технічної та інноваційної політики в напрямку більш інтенсивного використання наукових знань і досягнень в інтересах модернізації економіки Азербайджану. Запропонований підхід здатний забезпечити інформаційну інтеграцію всіх суб’єктів наукових організацій і проводити комплексні дослідження виробничих, інноваційних та економіко-управлінських процесів в рамках розвитку науки.

Ключові слова: регіональна інновація, оцінка, методологія, інноваційний потенціал, національний.