Наука технології інновації №2(14)-2020, 54-66 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-2-07

Рева Олексій Миколайович — д-р техн. наук, професор, головний науковий співробітник ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-10; ran54@meta.ua; ORCID: 0000-0002-5954-290X

Камишин Володимир Вікторович — д-р пед. наук, с. н. с., в. о. директора ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-10; kvv@ukrintei.ua; ORCID: 0000-0002-8832-9470

Борсук Сергій Павлович — д-р техн. наук, доцент, науковий співробітник Університету Веньчжоу, науково-технічний парк № 19, Третя дорога Біньхай, вул. Юнсін, округ Лонгван, Веньчжоу, Чжецзян, Китай, 325024; greyone.ff@gmail.com, ORCID: 0000-0002-7034-7857

Невиніцин Андрій Миколайович — канд. техн. наук, доцент, декан факультету обслуговування повітряного руху Льотної академії Національного авіаційного університету, вул. Добровольського, 1, м. Кропивницький, Україна, 25005; nevatse@ukr.net; ORCID: 0000-0001-7000-4929

Шульгін Валерій Анатолійович — канд. техн. наук, доцент, декан факультету льотної експлуатації Льотної академії Національного авіаційного університету, вул. Добровольського, 1, м. Кропивницький, Україна, 25005; VAShulgin@ukr.net; ORCID: 0000-0001-7938-8383

ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСИЧНИХ КРИТЕРІЇВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ-НЕВИЗНАЧЕНОСТІ СИСТЕМ ПЕРЕВАГ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ НА НЕБЕЗПЕКАХ ХАРАКТЕРНИХ ПОМИЛОК

Резюме. З урахуванням впливу людського чинника на процеси прийняття рішень авіаційних операторів “переднього краю”, а отже, і на безпеку польотів, досліджено індивідуальні та групові системи переваг як формалізовані уявлення авіадиспетчерів про упорядкований за небезпеками спектр з n = 21 характерних помилок, що має яскраво виражений позитивний проактивний характер. Авіадиспетчери, експлікуючи свої думки, одночасно формують навички розрізнення, запам’ятовування і запобігання помилок у професійній діяльності: у процесі тренажерної підготовки випробувані припускалися на третину менше помилок у порівнянні з іншими авіадиспетчерами. Групові системи переваг дозволяють виявити особливості функціонування окремих соціумів (диспетчерських змін, можливі групові деформації), а також вплив на їх членів особливостей уявлення інструкторським персоналом специфіки виконання технологічних процедур. Індивідуальні системи переваг m = 37 авіадиспетчерів, залучених до випробувань, були побудовані шляхом попарного порівняння небезпек помилок і застосування диференційного способу розподілу показника їх сумарної небезпеки. Це сприяло здійсненню кожним випробуваним 420 попарних порівнянь небезпек помилок. Реа­лізація багатокрокової процедури виявлення і відкидання 10 маргінальних думок призвела до статистично узгодженої групової системи переваг: коефіцієнт конкордації Кендала дорівнює W = 0,700 і є статистично вірогідним на рівні значущості a = 1 %. З індивідуальних систем переваг mА = 27 авіадиспетчерів було сформовано матрицю рішень, яка за визначенням, є “матрицею витрат” і для вирішення якої реалізовано методологію коректного застосування класичних критеріїв прийняття рішень Вальда, Севіджа, Байєса–Лапласа, Гурвиця. Було виявлено ідентичність групових систем переваг, отриманих за допомогою критеріїв Вальда і Севіджа, а також критерію Бійєса–Лапласа і такої стратегії групових рішень, як підсумовування й усереднення рангів. Емпіричні переваги загалом збігаються: значення коефіцієнтів рангової кореляції Спірмена є надзвичайно високими (RB–L–W/S=0,8922,  RB–L–HW=0,9263, RW/S–HW=0,9477) і статистично вірогідними для всіх порівнянь на високому для досліджень людського чинника рівні значущості a = 1 %. Отримано такі значення нормованого показника ризику нерозрізненості небезпек помилок у групових системах переваг: R*BL=0 ,  R*HW=0,19·10-2, R*W/S=5,58·10-2 . Значення цього показника для групи становить R*g=0,52·10-2.

Ключові слова: безпека польотів, людський чинник, індивідуальні та групові системи переваг, характерні помилки авіадиспетчерів, класичні критерії прийняття рішень, міра ризику нерозрізненості небезпек помилок.