Наука технології інновації №2(14)-2020, 74-83 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-2-09

Осадча Анастасія Борисівна — с. н. с. ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-29; osadcha@ukrintei.ua; ORCID: 0000-0001-5151-2901

ПОРІВНЯННЯ РІВНЯ ПУБЛІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СВІТУ

Резюме. В умовах стрімкого розвитку науково-технічного прогресу в Україні, зокрема і в медичній сфері, важливе місце належить науковим дослідженням, які базуються на світовому визнанні, а публікації в наукових журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних, сприятимуть можливій модернізації сучасної науки в медичних закладах вищої освіти. Найбільш вагомим у сучасному суспільстві є не процес діяль­ності чи думки, а результат, який надає наукове дослідження. Наукову діяльність важко оцінити лише за одним параметром, до того ж, є необхідність оцінювання з використанням кількісних та якісних показників. У статті представлено результати авторського дослідження щодо рівня публікаційної активності у сфері медицини в Україні з урахуванням світового досвіду на основі міжнародної наукометричної бази даних Web of Science (продукт компанії Clarivate Analytics). Компанія Clarivate Analytics прискорює прогрес у наукових дослідженнях, надаючи дослідникам достовірні джерела інформації, аналітику та можливість швидше створювати, захищати та комерціалізувати нові ідеї. Clarivate Analytics є незалежною компанією, де працює 4000 співробітників, які працюють більш ніж у 100 країнах світу. Clarivate Analytics володіє добре відомим брендом — базою даних Web of Science, що надає доступ до найбільшої бази наукових статей із ретельно відібраних авторитетних журналів. Дослідники можуть використовувати ефективні інструменти пошуку, які враховують метадані та бібліографічні посилання і дають змогу отримати максимально якісну, значущу та неупереджену інформацію. Аналітичні дані бази даних Web of Science є найточнішим і найдостовірнішим джерелом інформації для оцінки наукової роботи, є найбільш повним ресурсом, де однаково високо цінують як якість, так і кількість.

Ключові слова: публікаційна активність, індекс цитування, міжнародна наукометрична база даних, наукометричні показники, напрями наукових досліджень, медицина.