Наука технології інновації №2(14)-2020, 25-32 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-2-04

Бєляєва Наталія Сергіївна — канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету, вул. Кіото, 19, м. Київ, Україна, 02156; +38 (095) 342-50-57; nswork@ukr.net; ORCID: 0000-0001-8833-1493

ГАРМОНІЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО КАДРОВОГО АУДИТУ З МІЖНАРОДНОЮ ПРАКТИКОЮ

Резюме. У статті досліджено можливості та проблеми процесу гармонізації кадрового аудиту з міжнародною практикою з урахуванням специфіки ринкового середовища України. Досліджено погляди різних авторів на проблематику проведення кадрового аудиту. Обґрунтовано, що гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів господарювання тісно пов’язана з глобалізацією економічних процесів та економіки загалом у глобальному масштабі, процесами інформатизації та діджиталізації суспільства, так само, як і для кадрових процесів. Розглядаючи поняття “кадровий аудит”, не варто забувати про законодавчу складову — аудит кадрів спрямований, зокрема, на виявлення порушень із законодавством щодо своєчасного управління слабкими сторонами в політиці підприємства у сфері праці. Досліджено категоризацію спостережень у кадровому аудиті за впливом важливості (високий ризик, середній ризик, низька ступінь ризику), а також окремо розглянуті приклади для спостережень з високим рівнем ризику (наприклад: планування робочої сили, способи оформлення контрактів) та середнім ступенем ризику (наприклад: управління процесами підбору персоналу, узгодження стратегії та робочих планів, функціональна спроможність персоналу в офісах країни, управління талантами, процеси набору персоналу, працевлаштування на посаду, навчання та виведення персоналу, заробітна плата та її коригування, навчання щодо перегляду персоналу та структури, соціальне страхування, автоматизація, управління інформацією та даними, контроль за функціями персоналу), наведено узгоджені дії системи управління персоналом та кадрового аудитора. Досліджено рейтингову систему (задовільні, частково задовільні або незадовільні) результатів проведення кадрового аудиту, які є частиною системи оцінювання адекватності процесів управління, контролю та управління аудитом компанії. У статті підкреслено, що кадровий аудит як HR-аудит — це те, що багато компаній роблять щорічно, так само, як ревізують свою фінансову інформацію (незважаючи на сферу своєї діяльності). Спостерігається, що гармонізація кадрового аудиту в галузі міжнародної практики є процесом уніфікації методів і принципів аудиту у формі стандартів.

Ключові слова: аудит людських ресурсів, HR-аудит, кадровий аудит, гармонізація, цифрове суспільство, міжнародна практика, внутрішній контроль, аудиторські спостереження, система рейтингу.