Наука технології інновації №1(1)-2017, 20-29 с

PDF

Попович Олександр Сергійович — д-р екон. наук, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник ДУ “Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України”, б-р Тараса Шевченка, 60, м. Київ, 01032, Україна; +38 050 3803836; olexandr.popovych@gmail.com
Булкін Ігор Олексійович — канд. екон. наук, завідувач Міжгалузевої лабораторії проблем формування і реалізації науково-технологічної політики МОН та НАН України в ДУ “ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України”, б-р Тараса Шевченка, 60, м. Київ, 01032, Україна; +38 0956706081, bulkin@i.ua

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В КАДРОВОМУ ПОТЕНЦІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ

Резюме. У роботі проаналізовано динаміку кадрового потенціалу української науки за роки незалежності, показано, що, крім значного зменшення загальної кількості науковців (падіння чисельності дослідників більш ніж учетверо), відбулися істотні структурні зміни за секторами та галузями науки, а також віковою структурою наукових кадрів. Найбільших втрат зазнав, зокрема, найближчий до потреб виробництва галузевий сектор – число виконавців НДДКР скоротилося в ньому в 7,3 разу (тоді як у академічному секторі – в 1,8 разу). Якщо на початку 90-х близько 70% у вітчизняній науці займав галузевий сектор, а академічний – лише близько 18%, то вже у 2013 р. через скорочення галузевого сектору частка академічного стала найбільшою, перевершивши 44%. За останні 20 років в Україні більш ніж подвоїлась частка природничих наук, але не за рахунок зростання абсолютної чисельності науковців (вона за цей період зменшилась більш ніж у півтора рази), а внаслідок ще більш швидкого падіння кадрового потенціалу технічних наук (майже в шість разів!). Багаторічне регулярне скорочення кадрів у наукових установах вкрай негативно вплинуло на вікову структуру дослідників як у НАН України, так і в Україні загалом. Автори доводять: якщо не буде вжито рішучих заходів для закріплення в науці дослідників, насамперед середнього віку, який вважається найбільш продуктивним, то вже у середньостроковій перспективі здатність до відтворення кадрового потенціалу науки в Україні буде втрачена.

Ключові слова: кадровий потенціал української науки, дослідники, сектори науки, галузі науки, вікова структура науковців, падіння чисельності науковців.