Наука технології інновації №1(1)-2017, 6-13 с

PDF

Малишев Олег Васильович — канд. техн. наук, с.н.с., Інститут проблем математичних машин та систем НАН України, пр. Академіка Глушкова, 42, м. Київ, Україна, 03187; +38 (050) 445-14-77; oleg_malyshev@ukr.net; ORCID: 0000-0001-8327-344X

ВІДМОВА ВІД ПАРАДИГМИ DIKW НА КОРИСТЬ ОБЕРНЕНОЇ “ПІРАМІДИ”

Резюме. Ситуація, що склалась у сфері інформатики (кібернетики) навколо поняття “інформація”, характеризується відсутністю його чіткого, загальноприйнятого тлумачення (визначення). Спроби усунути цю невизначеність потребують розгляду поняття “знання”, яке також не є достатньо  розтлумаченим. Треба визнати, що наразі відносини між цими поняттями традиційно визначаються парадигмою DIKW, яка розглядає знання як особливу інформацію, вибудовуючи піраміду, де шар знання спирається на шар інформації. В “аналітичній” частині статті піраміда DIKW піддається аргументованій критиці, в результаті чого доходимо висновку про необхідність відмови від неї. В “синтетичній” частині статті для тлумачення поняття “знання” використовується концепція “втіленого знання”, а феномен “інформації” розглядається винятково як суб’єктивно-комунікативний, що обслуговує потреби істот у спілкуванні. Окремо показується місце традиційної “теорії інформації”. В результаті пропонується новий формат піраміди, вільний від недоліків попереднього, де фундаментом слугує знання, а надбудовою – інформація.

Ключові слова: знання, інформація, DIKW, піраміда, ентропія, інформатика, кібернетика.