Наука технології інновації №1(1)-2017, 39-45 с

PDF

Березняк Наталія Володимирівна — с.н.с. Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; 521-09-34; bereznyak@uintei.kiev.ua

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ МОДЕЛІ КОН’ЮНКТУРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ І ПРОГНОЗУ РИНКОВОЇ КОН’ЮНКТУРИ

Резюме. Викладені в статті рекомендації щодо аналізу і прогнозу ринкової кон’юнктури та побудови моделі дослідження кон’юнктури є частиною розроблених авторами науково-методичних рекомендацій “Порядок проведення кон’юнктурних досліджень” [1]. Стаття описує послідовність дій і сукупність конкретних прийомів, використання яких допоможе суб’єктам господарської діяльності, безпосереднім виконавцям робіт із вивчення кон’юнктури, а також потенційним замовникам кон’юнктурних досліджень оперативно і якісно провести аналіз і прогнозування загальногосподарської кон’юнктури та кон’юнктури товарних ринків.

Ключові слова: аналіз, динаміка виробництва, динаміка цін, кон’юнктурне дослідження, метод, прогноз, ринок.