Наука технології інновації №3(27)-2023, 96-105 с

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2023-3-09

Овчаров Валерій Іванович — д-р техн. наук, проф., ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”, просп. Ю. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005; +38 (050) 975-47-17; dekanat_tvms@ukr.net; ResearcherID: DLR-8310-2022

Соколова Ліна Олександрівна — канд. техн. наук, доц., ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”, просп. Ю. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005; +38 (099) 724-59-21; sokolovalina18@gmail.com; ResearcherID: GQY-1704-2022

Панфілова Олександра Андріївна — магістр, ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”, просп. Ю. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005; +38 (095) 087-09-71; olexandra.panfilova@gmail.com; ResearcherID: HGA-3551-2022

ТРАНСФЕР МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ВУЛКАНІЗАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛАСТОМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙ

Резюме. У статті схарактеризовано методики та стандарти визначення основних реокінетичних параметрів процесу вулканізації еластомерних композицій, зокрема міжнародний стандарт ASTM DIN 53529, що успішно впроваджується для розв’язання проблем шинного виробництва на ТОВ “РОСАВА ТАЙЕРС” (м. Біла Церква). На підставі експериментальних даних отриманих на віброреометрі безроторного типу марки MDR 3000 Professional компанії MonTech Werkstoffprufmaschinen GmbH встановлено співвідношення та рівень лінійного кореляційного зв’язку між характеристиками ізотерм зшивання модельних ненаповнених і наповнених еластомерних композицій на основі нестереорегулярного за будовою бутадієн-α-метилстирольного каучуку (за наявності технологічних активних добавок), розрахованих у відповідності до стандарту ASTM DIN 53529 і за відомими методиками. Показано особливості використання окремих параметрів, отриманих із допомогою аналітичного забезпечення MonControl.

Ключові слова: вулканізація, вулкаметрія, еластомерні композиції, характеристики ізотерм зшивання, кореляційний зв’язок.