Наука технології інновації №3(27)-2023, 16-22 с

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2023-3-02

Хохотва Олександр Петрович — д-р техн. наук, доц., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Берестейський просп., 37, м. Київ, Україна, 03056; +38 (095) 797-04-83; khokhotva@bigmir.net; ORCID: 0000-0002-2607-9242

ХІМІЧНИЙ ЛІЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Резюме. Хімічні речовини широко використовуються у виробничих процесах і мають життєво важливе значення для економічного та соціального добробуту суспільства. Під час або після використання вони потрапляють у навколишнє середовище та призводять до його забруднення, наслідком чого є як екологічні, так і (через необґрунтовані втрати) економічні збитки. Метою циркулярної економіки є створення замкненого циклу, у якому відходи та ресурси повторно використовуються та переробляються, а не потрапляють на звалище. З-поміж стратегій циркулярної економіки варто відмітити систему “продукт — послуга”, яка найбільш придатна у сфері використання хімічних речовин. У ній хімікат як фізичний продукт поєднується з компонентом послуги, тобто споживач отримує послугу з використанням хімічних речовин і сплачує лише за результат. Цей підхід реалізований в інноваційній моделі хімічного лізингу. У ній постачальник хімікатів отримує оплату за послугу, надану з використанням хімікатів, а не за кількість проданих хімікатів, і, таким чином, стає постачальником послуг, зацікавленим у збереженні низьких витрат, водночас надаючи клієнтам послуги обумовленої якості. Основою економічних розрахунків між партнерами є корисний результат використання хімікатів, який, залежно від виробничого процесу, може вимірюватися в кількості годин безперебійної роботи обладнання, площі пофарбованої поверхні тощо. Таким чином, хімічний лізинг сприяє реалізації принципів економіки замкненого циклу, різко зменшивши споживання первинних сировинних ресурсів для виробництва хімікатів та обсяг хімічних відходів.

Ключові слова: циркулярна економіка, хімічний лізинг, сервіс-орієнтована бізнес-модель, функціональна економіка, раціональне споживання ресурсів, хімічні відходи.