Наука технології інновації №3(27)-2023, 3-15 с

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2023-3-01

Куранда Тетяна Костянтинівна — заввідділу, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; +38 (044) 521-00-02; kuranda@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-5913-4113

Швед Наталія Юріївна — канд. хім. наук, завсектору, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; +38 (044) 521-00-29; nataly.shved@icloud.com; ORCID: 0000-0001-6597-1682

Осадча Анастасія Борисівна — с. н. с., ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; +38 (044) 521-00-29; osadcha@ukrintei.ua; ORCID: 0000-0001-5151-2901

Вавіліна Ніна Іванівна — с. н. с., ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (097) 292-41-42; vavilina@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-4861-2810

АНАЛІЗ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ НАУКИ ЗА НАПРЯМАМИ МОРСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Резюме. Світовий океан відіграє надзвичайно важливу роль у життєдіяльності людства, має вирішальне значення для прискореного розвитку світової економіки, а також є вагомим фактором геополітики. Попри величезний потенціал саморегуляції, його стан нині швидко погіршується, здебільшого за участю людини. Проблема більш повного розуміння ролі океану у функціонуванні системи Землі, взаємодії людини і океану набуває в цих умовах особливого значення, що потребує відповідних досліджень у багатьох галузях наук. Одним зі шляхів виявлення прогалин у знаннях про світовий океан може стати всебічний аналіз світового масиву наукових праць за напрямами морських досліджень. Аналіз світових тенденцій розвитку науки за напрямами морських досліджень здійснювався на основі даних міжнародних платформ Web of Science та Research4Life. Аналіз проводився за шістьма умовними сферами морських досліджень: 1) екологія річок, морів, океанів, прибережних територій, екологічних наслідків діяльності людини; 2) рибальство і аквакультура, діяльність із використання водних середовищ; 3) морська інфраструктура; 4) геологія та освоєння морських мінеральних та енергетичних ресурсів; 5) виробництво машин, устаткування, обладнання; 6) управління водними (морськими, океанічними, річковими) ресурсами за показниками кількості публікацій, кількості цитувань, темпів зростання цих показників. За результатами наукометричного аналізу публікацій визначено найбільш актуальні напрями морських досліджень, до яких зокрема належать: “мікропластик”, “біорізноманіття”, “водні біоресурси”, “морські види”, “аквакультура”, “штучний інтелект”, “інтернет речей”, “зелені” та “розумні” порти, “морські вітряні електростанції”, “захист від корозії”, “блакитна економіка”, що підтверджується результатами аналізу. На особливу увагу заслуговує світовий досвід (зокрема і України) щодо наукових розробок із захисту океану від пластику. Створений вченими реєстр технологій, які зараз використовуються або розробляються для запобігання появі або збору пластикового забруднення, налічує 52 технології.

Ключові слова: морські дослідження, морська екосистема, біорізноманіття, водні ресурси, біологія та екологія моря, рибальство, аквакультура, блакитна економіка, управління водними ресурсами.