Наука технології інновації №3(27)-2023, 62-67 с

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2023-3-06

Шабала Євгенія Євгенівна — канд. техн. наук, доц. кафедри кібербезпеки та комп’ютерної інженерії,
Київський національний університет будівництва і архітектури, Повітрофлотський просп., 31, м. Київ, Україна, 03037; +38 (067) 845-93-39; shabala.ieie@knuba.edu.ua; ORCID: 0000-0002-0428-9273

ПРИНЦИПИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ПАЛИВА НА ОСНОВІ IоT

Резюме. Останнім часом інтернет речей (IoT) поширюється на всі галузі життя та промисловості. Дедалі більше компаній по всьому світу активно інвестують у технології, що пов’язані з інтернетом речей для оптимізації власних бізнес-процесів. Аналітики навіть вбачають, що промисловість стане одним із драйверів зростання цього ринку впродовж найближчого півріччя. Однією з галузей, з-поміж найбільш вразливих до революції IoT, є роздрібна торгівля. Функціональні можливості датчиків та інформація, яку вони надають, дають змогу розв’язувати найбільший спектр завдань, що притаманні промисловості. Об’єднання об’єктів технології IoT за допомогою датчиків, сенсорів і мережі подібне до цифрового інтелекту, здатного передавати різні необхідні дані в реальному часі самостійно, без постійного людського контролю. Цьому сприяє поширення бездротових інтернет-мереж і розробка мікропроцесорних технологій. Однією з галузей, де впроваджується IoT, є паливна промисловість, зокрема АЗС. АЗС у сучасному світі — це постачальник комплексних послуг, побудованих на паливі. Окрім того, необхідність заповнити ємність часто стає приводом для отримання ширшого набору послуг, і в цьому контексті кожен аспект станції набуває додаткового значення, а IoT допомагає їх оптимізувати. Рішення для моніторингу рівня палива дають точні показання використання палива в режимі реального часу, сповіщаючи менеджерів автопарку, якщо показники перевищують нормальні межі, щоб не виникло дефіциту палива.

Ключові слова: АЗС, датчик рівня палива, паливний бак, IoT, датчик.