Наука технології інновації №3(27)-2023, 68-79 с

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2023-3-07

Ващук Олеся Петрівна — д-р юрид. наук, проф., Національний університет “Одеська юридична академія”, Фонтанська дорога, 23, м. Одеса, Україна, 65009; earth.olesia@gmail.com; ORCID: 0000-0003-3161-2870

Поліщук Олена Тимофіївна — канд. екон. наук, доц., Донецький національний університет імені Василя Стуса, вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, Україна, 21021; o-polishchuk@ukr.net; ORCID: 0000-0002-2903-1885

Сухіх Аліса Сергіївна — канд. пед. наук, Інститут цифровізації освіти НАПН України, вул. М. Берлінського, 9, м. Київ, Україна, 04060; salisam2005@gmail.com; ORCID: 0000-0001-8186-1715

Яцишин Анна Володимирівна — д-р пед. наук, старший науковий співробітник, ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, Інститут цифровізації освіти НАПН України, Офіс підтримки вченого, Офіс підтримки вченого, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; anna13.00.10@gmail.com; ORCID: 0000-0001-8011-5956

Яцишин Теодозія Михайлівна — д-р техн. наук, доц., ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, Офіс підтримки вченого, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; yatsyshynt@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7723-2086

ОФІС ПІДТРИМКИ ВЧЕНОГО: АНАЛІЗ ПРОЄКТІВ ІЗ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАУКИ ТА АУДИТ КРІ ДІЯЛЬНОСТІ

Резюме. У статті здійснено узагальнення та представлення частини завдань і проєктів, що були реалізовані Офісом підтримки вченого за перший рік діяльності. Наголошено, що підтримка вчених і популяризація національної науки є важливими для забезпечення сталого розвитку країни, підвищення конкурентоспроможності та добробуту нашої держави. Цей напрям організаційної діяльності у сфері науки потребує підтримки від уряду, наукових установ, закладів вищої освіти, громадських організацій і самої наукової спільноти. Презентована діяльність Офісу підтримки вченого, що описана в цій публікації, спрямована на: розвиток індивідуальної кар’єрної траєкторії вченого; забезпечення організаційної та соціальної підтримки інтересів учених; сприяння кооперації між науковими установами та/або закладами вищої освіти, міжнародними
науковими та іноземними науковими інституціями; популяризацію наукових здобутків українських учених тощо. Також окреслено фактори, що гальмують популяризацію національної науки (відсутність цілеспрямованої державної підтримки щодо популяризації науки та підвищення престижу вченого; не налагоджена комунікація між ученими та працівниками медіа; недовіра вчених до роботи журналістів; відсутність спеціальної професійної підготовки для вчених (чи підвищення кваліфікації) щодо різних аспектів популяризації власних наукових результатів та розробок і формування бренду вченого тощо).

Ключові слова: популяризація науки, Офіс підтримки вченого, аудит діяльності, аналіз проєктів, вчені.