Наука технології інновації №2(6)-2018, 61-70 с

PDF

Свердліковська Ольга Сергіївна — канд. хім. наук, доцент кафедри “Переробки пластмас та фото-, нано- і поліграфічних матеріалів”, Український державний хіміко-технологічний університет, пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005; +38097-779-59-18; o.sverdlikovska@gmail.com

Бурмістр Михайло Васильович — д-р хім. наук, професор, завкафедри “Переробки пластмас та фото-, нано- і поліграфічних матеріалів”, Український державний хіміко-технологічний університет, пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005

Феденко Оксана — операційний директор ТОВ “Ваговимірювальні системи — ПРОМ”, пр. Слобожанський, 29, м. Дніпро, Україна, 49005; oksanka.fedenko@ukr.net

АПРОТОННІ ПОЛІМЕРНІ ІОННІ РІДИНИ ІОНЕНОВОГО ТИПУ

Резюме. Розроблено наукові та практичні основи закономірностей синтезу реакційноздатних апротонних полімерних іонних рідин іоненового типу на основі полімерних четвертинних амонієвих солей (похідних морфоліну) рідкого агрегатного стану в широкому діапазоні температур із високою іонною провідністю та можливістю регулювання їх фізико-хімічних властивостей для розв’язання науково-технічних проблем хімії і хімічної технології (проблем розробки електрохімічних пристроїв, полімерних композиційних матеріалів, поверхнево-активних речовин тощо). Встановлено, що синтезовані полімерні іонні рідини іоненового типу — термостабільні сполуки, що мають високу іонну провідність (~10–1–10–6 См·см–1) в широкому діапазоні температур.

Ключові слова: полімерні іонні рідини, полімерні четвертинні амонієві солі, морфолін, іонна провідність.