Наука технології інновації №2(6)-2018, 9-16 с

PDF

Баланчук Ірина Сергіївна — с.н.с. Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-37; balanchuk@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-5179-7350

ІННОВАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВИ
(НА ПРИКЛАДІ ФІНЛЯНДІЇ)

Резюме. Інновації є постійним супутником повсякденного життя кожного громадянина усіх розвинутих країн світу. Інноваційність держави — це показник високого рівня розвитку її громадян, характерна риса процвітання суспільства. Усі галузі виробництва рухаються в бік принципово нових технологічних рішень, і економіка не є винятком. Інновації в економіці відіграють дуже важливу роль на шляху утвердження країни як конкурентоздатної та фінансово незалежної. Існує прямий зв’язок між впровадженням інновацій в економіку та рівнем конкурентоспроможності держави. У статті досліджено взаємозв’язки інновацій в економіці та конкурентоспроможності держави через використання теорії конкурентних переваг країн американського економіста Майкла Портера. Наведено приклад Фінляндії як країни, яка перетворилася на потужну державу із конкурентною економікою саме шляхом впровадження інноваційних рішень у структуру виробництва.

Ключові слова: інновація, економіка, конкурентоспроможність, Фінляндія, технологія, інвестиції, фонд, індекс інноваційності.