Наука технології інновації №2(6)-2018, 48-53 с

PDF

Кабат О.С., Кобельчук Ю.М., Черваков Д.О., Черваков О.В. — Український державний хіміко-технологічний університет, пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005

ПОЛІМЕРНІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ З ВИСОКИМ РІВНЕМ ТЕРМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ФЕНОЛЬНОЇ СМОЛИ І ДИСПЕРСНИХ ДІОКСИДІВ КРЕМНІЮ

Резюме. Розвиток машинобудівної галузі ускладнився без використання термостійких полімерних композиційних матеріалів для деталей машин і механізмів, що працюють при температурах до 300 °С. Запропоновано як полімерну матрицю обрати діфенілолсульфонформальдегідну смолу, а в якості наповнювачів використати дисперсні кремнеземи — білу сажу марки БС-120 та аеросил марки А-380. Розроблені матеріали мають високу термічну стабільність (до 370 °C), що на 25-30), що на 25-30 °C), що на 25-30 вище, ніж для ненаповненого полімеру. Такий результат проявився при збільшенні рівня взаємодії в процесі переробки на межі розподілу фаз “полімер — дисперсний наповнювач” в умовах переробки (при температурах 170–190 °С) за рахунок утворення ковалентних і водневих зв’язків між гідроксильними групами на поверхні наповнювача та метилольними групами полімерної матриці.

Ключові слова: полімерні композиційні матеріали, термічна стабільність, фенопласти, наповнювачі з кремнезема.