Наука технології інновації №2(6)-2018, 54-60 с

PDF

Рішан Олександр Йосипович — канд. техн. наук, доцент Національного університету харчових технологій, кафедра інтегрованих автоматизованих систем управління, вул. Володимирська, 68, м. Київ, Україна, 01601; +38(044)546-59-08; rishan/aleksandr@gmail.com.

Андріюк Ігор Володимирович — студент, НУХТ, кафедра інтегрованих автоматизованих систем управління, вул. Володимирська, 68, м. Київ, Україна, 01601; Ankop.56@ukr.net

СПОСІБ ЛІНЕАРИЗАЦІЇ АНАЛОГОВИХ СИГНАЛІВ ПЕРВИННИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ З СИНУСОЇДАЛЬНИМИ АБО КОСИНУСОЇДАЛЬНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПЕРЕТВОРЕННЯ

Резюме. У статті наведені результати розробки та дослідження способу лінеаризації і підвищення точності вимірювань при перетворенні аналогових сигналів первинних вимірювальних перетворювачів із характеристиками перетворення у вигляді синусоїди або косинусоїди у частоту релаксації RC-генератора. Наведена блок-схема пристрою, якийгенератора. Наведена блок-генератора. Наведена блок-схема пристрою, якийсхема пристрою, який реалізує досліджений спосіб. Суть способу лінеаризації полягає в тому що при одночасному пропорційному перетворенні алгебраїчної різниці між вхідним синусоїдальним (косинусоїдальним) та коригувальним косинусоїдальним (синусоїдальним) сигналами сформовано додатковий сигнал, який рівний по величині квадрату алгебраїчної різниці між вхідним і коригувальними сигналами. При цьому за рахунок зміни напруги рівня заряду конденсаторів здійснюється обернено пропорційне регулювання частоти релаксації генератора сигналом, який дорівнює різниці між зразковим сигналом, рівним сумі квадратів вхідного та коригувального сигналів, та 0,107 величини додаткового сигналу.

Ключові слова: лінеаризація вихідних аналогових сигналів первинних вимірювальних перетворювачів, характеристики перетворення виду синусоїди або косинусоїди, похибка нелінійності, частота релаксації RC-генератора. Наведена блок-схема пристрою, який генератора.