Наука технології інновації №2(6)-2018, 3-8 с

PDF

Пархоменко Володимир Дмитрович — д-р техн. наук, професор, радник в.о. директора Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-45; iiv1director@gmail.com

Секі Стефан — студент ІІ курсу Київського національного торговельно-економічного університету, 02156, вул. Кіото, 19, м. Київ, Україна; +38 (044) 513-33-48.

ІНФОРМАЦІЯ ЯК ПРИРОДНА, УНІВЕРСАЛЬНА КАТЕГОРІЯ

Резюме. У статті ставиться за мету сформулювати визначення інформації як природної, універсальної категорії. Розглядаються особливості та значення інформації як ресурсу будь-яких природних і соціальних процесів, важливість цієї категорії в соціально-економічному розвитку суспільства. Дослідження доводять, що інформація завжди супроводжує матеріально-енергетичні процеси, оскільки для відтворення матеріальної продукції спочатку створюється віртуальний зразок шляхом збору й аналізу інформації відповідно до мети. Саме мета дозволяє вибрати з універсальних можливостей інформації конкретні характеристики. Універсальність категорії “інформація” можна охарактеризувати трьома функціями, а саме: змістовно-матеріальною, яка закріплена Законом “Про інформацію” з наступним визначенням “інформація — це “документовані або публічно оголошені відомості про події або явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі”; інформаційно-енергетичною (взаємодія з природою) — природа спілкується з людиною за рахунок енергетичної взаємодії; виконує функцію джерела безкінечного розвитку, що можливо віднести до ресурсу безкінечного розвитку (закон природи — все починається з голови).

Ключові слова: інформація, універсальна категорія, природна категорія, матерія, енергія, розвиток, взаємодія.