Наука технології інновації №2(6)-2018, 32-37 с

PDF

Рагімлі Гюнель — докторант Науково-дослідного інституту економічних реформ при Міністерстві економіки Азербайджанської Республіки, AZ1011, Баку, Ясамальський р-н, пр-т Хасан-бей Зардабі, 88А; gunel.rahimli.k@gmail.com

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ: СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
АЗЕРБАЙДЖАНУ

Резюме. Робота присвячена вивченню особливостей інфраструктури, розвиток якої є важливою складовою однієї з цілей, чітко визначених в Стратегії соціально-економічного розвитку Азербайджану до 2030 р. У статті розглядаються основні підходи до цієї концепції в рамках національної економіки, розкрито зміст понять сталого розвитку та інфраструктури, описані функції соціальної інфраструктури та коротко викладено сучасний стан соціальної інфраструктури Азербайджану. Розглянуто не тільки розвиток галузей соціальної інфраструктури, а також її здатність забезпечити себе фінансово. Увага приділена недолікам функціонування об’єктів інфраструктури, зокрема розподілу фінансових коштів і підпорядкуванню об’єктів різним відомствам.

Ключові слова: сталий розвиток, інфраструктура, соціальна інфраструктура, Азербайджан.