Наука технології інновації №2(18)-2021, 8-13 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-2-01

Кірюхін Микола Михайлович — канд. фіз.-мат. наук, с. н. с., президент Спілки наукових та інженерних об’єднань України, вул. Січових Стрільців, 21, м. Київ, Україна, 04050; +38 (044) 272-42-85; info@snio.org.ua; ORCID: 0000-0001-6017-4043

ЗМАГАННЯ НАУКОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ТА STEM: ХТО Є ГОЛОВНИМ?

Резюме. У статті наукова грамотність та STEM були проаналізовані як структурні елементи загальної картини з популяризації науки. Автор розглядає аудиторію, інструменти та інші особливості для кожного з цих елементів. З метою спрощення подальшого аналізу були запропоновані модифіковані визначення для цих елементів. Було показано, що, починаючи з ХХІ ст. наукову грамотність та популяризацію науки можна розглядати як два окремі елементи з різними цілями й аудиторіями. Висловлено думку, що державне фінансування є обов’язковою умовою сталого розвитку напряму “наукова грамотність”. Запропоновано спільний проєкт для прискорення створення Світової організації з наукової грамотності, сутність якого полягає в створенні, друку та розповсюдженні спільного підручника “Створи себе через казку”, що має на меті сприяти підвищенню дитячої креативності. Заплановано, що підручник буде адаптовано до особливостей приблизно десяти країн світу — членів Робочої групи зі створення Світової організації з наукової грамотності.

Ключові слова: наукова грамотність, STEM (наука, технології, інжиніринг, математика), популяризація науки, визначення понять.