Наука технології інновації №2(18)-2021, 46-51 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-2-06

Пархоменко Володимир Дмитрович — д-р техн. наук, професор, радник в. о. директора ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-45; iiv1director@gmail.com; ORCID: 0000-0001-5468-846X

Секі Стефан — студент, Київський Національний торговельно-економічний університет, вул. Кіото, 19, м. Київ, Україна, 02000; +38 (044) 513-33-48; seki.stephan@gmail.com; ORCID: 0000-0003-3865-3990

Пархоменко Гліб Олексійович — студент, Національний транспортний університет, вул. Омел’яновича-Павленка, 1, м. Київ, Україна, 01010; +38 (044) 280-54-09; ORCID 0000-0002-7574-0850

СПІВПРАЦЯ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ З ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ (ТНК) У СУЧАСНИХ УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Резюме. В умовах сучасного соціально-економічного світового господарства транснаціональні компанії (ТНК) є могутньою частиною корпоративного бізнесу. Вони відіграють провідну роль у посиленні та укріпленні світової господарської діяльності. Жоден процес на світовій арені не відбувається без участі ТНК, які виступають рушійною силою розвитку світової економіки. ТНК у сучасних умовах соціально-економічного розвитку стають ядром нової сфери світової постіндустріальної економіки, у якому постійно інтегруються численні підприємства малого й середнього бізнесу, товаропровідні та інформаційні мережі, що становлять периферію загальносвітового транскорпоративного ядра з багатомільйонною кількістю працівників. Нині, разом із процесом глобалізації, у контексті сучасного соціально-економічного розвитку впроваджується «економіка знань» зі зміною ролі людини, яка стає головним й визначальним ресурсом розвитку. Співпраця малих і середніх підприємств з ТНК постає важливим елементом прогресу. Авторами розглянуто зв’язок ТНК з процесом розвитком світової економіки та з малими підприємствами в ролі діалектичної або відкритої системи, яка стає ядром прогресу.

Ключові слова: транснаціональна корпорація (ТНК), людина, інформація знання, матерія, енергія, глобалізація, економіка.