Наука технології інновації №2(18)-2021, 8-13 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-2-02

Ганзюк Андрій Леонідович — канд. техн. наук, директор Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, вул. Молодіжна, 12, м. Хмельницький, Україна, 29019; +38 (067) 726-41-17; alg12@ukr.net; ORCID: 0000-0003-3767-9427

Кравчук Віктор Васильович — канд. екон. наук, доцент, фахівець І категорії відділу забезпечення діяльності Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України; вул. Молодіжна, 12, м. Хмельницький, Україна, 29019; +38 (067)380-01-12; alg12@ukr.net; ORCID: 0000-0002-3313-5193

Гордєєв Анатолій Іванович — д-р техн. наук, професор, фахівець І категорії відділу забезпечення діяльності Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, вул. Молодіжна, 12, м. Хмельницький, Україна, 29019; +38 (096) 852-65-07; aigordeev54@ukr.net; ORCID: 0000-0003-4494-4348

Кравчук Олег Вікторович — д-р наук з держ. упр., доцент, заступник директора центру — завідувач відділу криміналістичних досліджень Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, вул. Молодіжна, 12, м. Хмельницький, Україна, 29019; +38 (097) 771-77-30; olega_kravchuk@ukr.net; ORCID: 0000-0002-7002-4070

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ТА ЗРОСТАННЯ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СПІВРОБІТНИКІВ (НА МАТЕРІАЛАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ МВС УКРАЇНИ)

Резюме. У статті розглянуто роль мотивації праці співробітників щодо забезпечення інноваційного розвитку установи. На засадах порівняльного аналізу наукових поглядів вітчизняних і зарубіжних вчених окреслено сутність головних теоретичних підходів для мотивації співробітників до їхньої інноваційної активності. Визначено провідні мотиви професійної діяльності для розуміння можливостей застосування основних мотиваційних теорій до підвищення інноваційної активності співробітників установи. Було здійснено аналіз п’ятирічного періоду формування системи мотивації до інноваційної активності персоналу в Хмельницькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України. Проаналізовано статистичні дані результатів інноваційної активності та наукового потенціалу співробітників установи. З’ясовано, що наявний механізм мотивації співробітників установи враховує такі важливі мотиви професійної творчості, як мотиви самореалізації, а матеріальні та моральні стимули повною мірою сприяють підвищенню інноваційної активності співробітників. Визначено головні напрями покращення процесу формування системи мотивації, що передбачають необхідність здійснення постійного моніторингу міри задоволення потреб працівників, оцінювання проведених заходів із позицій формування та заохочення, розширення форм і методів навчання співробітників інноваційній діяльності.

Ключові слова: мотиваційні теорії, мотивація співробітників, інноваційна активність, результати дослідження використання мотиваційного механізму.