Наука технології інновації №2(18)-2021, 38-46 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-2-05

Сулейманлі Орхан Загіт оглу — аспірант Наукового дослідницького інституту економічних реформ при Міністерстві економіки Азербайджанської Республіки, Азербайджан, м. Баку, пр-т Г. Зардабі, 88а, AZ1011; +(994) 124300215; o.suleymanli@gmail.com; ORCID: 0000-0001-9666-9056

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ ВПРОВАДЖЕННЮ ІННОВАЦІЙ У ПРОМИСЛОВІСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНУ

Резюме. Основною метою дослідження є аналіз факторів, які перешкоджають впровадженню інновацій у промисловий сектор Азербайджанської Республіки. Впровадження інноваційних підходів у виробничі процеси потребує значних витрат і створює проблему їх мінімізації. У статті здійснено аналіз характеристик різних видів інновацій та їх прийняття різними промисловими підприємствами. Систематизація літературних джерел і підходів до впровадження інновацій свідчить про дефіцит багатогранних рішень цього питання. У пропонованій увазі статті були узагальнені різні фактори, що впливають на інноваційний рівень промислових компаній. Так, у дослідженні узагальнено аргументи та контраргументи щодо аналізу впровадження різних видів інновацій у промислові операції. Проаналізовано труднощі, що виникають на шляху впровадження інновацій, причини їх виникнення та заходи для боротьби з ними. Урядові, соціальні, економічні й організаційні стимули було виділено як головний мотиватор реалізації різноманітних інновацій у промисловій сфері. Завданнями цього дослідження постає виявлення зв’язку як між типами інновацій та особливостями промислових підрозділів, так і між перешкодами для впровадження інновацій у промисловий сектор. 95-відсотковий рівень значущості середніх факторів, що перешкоджають реалізації промислових інновацій, було визначено як більш ефективний або менш ефективний; гіпотези для порівняння середнього значення цих факторів були виокремлені для перевірки.

Ключові слова: комунікаційний центр, кореляція, економічний розвиток, промислові рішення, технологічне виробництво, індустріальний парк.