Наука технології інновації №2(18)-2021, 63-71 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-2-08

Березняк Наталія Володимирівна — с. н. с. ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (096) 932-07-66; bereznyak_natalya@ukr.net; ORCID: 0000-0002-0125-2213

НАУКОМЕТРИЧНЕ ТА ПАТЕНТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРЕНДІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ СФЕРІ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТФОРМ WEB OF SCIENCE ТА DERWENT INNOVATION

Резюме. У статті описано основні результати наукометричного та патентного дослідження, що спрямовано на встановлення найбільш перспективних і помірно перспективних технологічних напрямів для побудови прогнозів на 2021–2030 рр. з метою досягнення Україною Цілі сталого розвитку (ЦСР) 2 «Подолання голоду, розвиток сільського господарства» та її національного завдання «2.2 Підвищити вдвічі продуктивність сільського господарства, насамперед за рахунок використання інноваційних технологій». Дослідження проведено з використанням міжнародних платформ Web of Science (WoS) та Derwent Innovation. Досліджуваним періодом визначено 2011–2018 роки. Наведено результати наукометричного аналізу світової та вітчизняної публікаційної активності та динаміки цитувань відповідно до масиву публікацій, відібраного базою даних WoS. Здійснено аналіз динаміки цитувань і визначено топ-5 напрямів за темпами зростання кількості цитувань (2018/2014, у %) за ключовими словами/технологічними напрямами, що стосуються глобальних технологічних трендів у сільськогосподарській сфері. З використанням міжнародної бази даних Derwent Innovation на основі кодів міжнародної патентної класифікації було досліджено динаміку патентування та визначено темпи зростання кількості патентів у світі у сфері сільського господарства (2018/2014, у %). Дослідження обраного масиву патентів здійснювалося за ключовими словами/технологічними напрямами, що стосуються глобальних технологічних трендів у визначеній сфері. Здійснено відбір технологічних напрямів із найвищими темпами патентної активності, які згруповано та представлено на чотирьох ландшафтних картах. З метою порівняння результатів наукометричного та патентного досліджень було розроблено зведену таблицю, на базі якої визначено найбільш перспективні та помірно перспективні технологічні напрями в сільськогосподарській сфері для проведення подальших прогнозних
досліджень.

Ключові слова: активність цитувань, наукометричне та патентне дослідження, патентна активність, перспективний, прогнозування, публікаційна активність, сільське господарство, технологічний напрям, ціль сталого розвитку.