Наука технології інновації №2(18)-2021, 14-24 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2021-2-03

Баланчук Ірина Сергіївна — с. н. с. ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-09-81; balanchuk@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-5179-7350

Михальченкова Олена Євгенівна — с. н. с. ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-09-81; eem@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0001-7784-9668

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЛАТФОРМИ У СФЕРІ ІННОВАЦІЙ — ТРЕНДИ В ЄВРОПІ ТА УКРАЇНІ

Резюме. Терміни “технологічна платформа”, “інноваційний майданчик” досить давно увійшли в діяльність науковців і дослідників як Європи, так і України. ХХІ століття асоціюється з економічною інтеграцією всіх розвинених країн у сфері наукоємних технологій та інноваційної діяльності. Технологічні платформи виступають у процесі інтеграції повноцінно дієвим механізмом, а участь у таких платформах розглядається чи не єдиним способом долучитися до глобальних інноваційних процесів. У статті запропоновано коротко ознайомитися з історією створення та початкового періоду функціонування перших технологічних платформ у межах ЄС. Надано коротку класифікацію видів технологічних платформ, їхні функції, передумови створення, особливості, завдання, етапи розвитку. Проаналізовано типи мережевих зв’язків окремих країн у технологічних платформах. Схарактеризовано сучасну ситуацію зі створення та функціонування технологічних платформ в Україні. Виокремлено такий підвид платформ, як інформаційно-технологічні платформи. Авторами зауважено, що виклики сьогодення вимагають створення та участі в технологічних та інформаційно-технологічних платформах, але за умови повного використання інших механізмів інноваційної діяльності.

Ключові слова: технологічна платформа, Європейський Союз, концепція, інноваційна діяльність, інноваційна екосистема, Україна, інформаційно-технологічна платформа.