Наука технології інновації №4(12)-2019, 47-52

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-4-06

Груздова Тетяна Валентинівна — м.н.с. ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ, Україна, 01011; +38 (044) 280-82-72, +38 (093) 552-17-41; gruzdova2012@ukr.net; ORCID: 0000-0001-6681-8858

АДАПТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ІНДИКАТОРІВ ЦИФРОВИХ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Резюме. Цифрова трансформація у сфері охорони здоров’я в багатьох країнах світу спрямована на зміцнення системи охорони здоров’я в умовах наростальної нестачі кадрів, старіння населення та зростання числа хронічних захворювань. До технологій, що використовує цифрова система охорони здоров’я, зараховують: електронні системи, які забезпечують електронне зберігання медичних даних пацієнтів; електронні мережі для обміну чи передачі даних пацієнтів іншим медичним працівникам і фахівцям; електронні системи для діагностики або призначення лікарських засобів; телемедицину (надання медико-санітарної допомоги на відстані); мобільні телефони та пристрої (розроблено понад 165 тис. мобільних додатків для медичних послуг); робототехніку; штучний інтелект; геноміку — дисципліну, яка використовує дані геному людини для діагностики захворювання. Безперервний збір, аналіз і використання даних про рівень здоров’я пацієнтів та їх стан може прискорити істотне поліпшення якості й ефективності надання медичної допомоги. Європейською комісією розроблено низку індикаторів для визначення рівня впровадження та ефективності використання електронних систем у сфері охорони здоров’я, серед яких — індекс цифрової економіки та суспільства (DESI), що охоплює понад 30 показників цифровізації в країнах ЄС. Визначення цих індикаторів в Україні потребує вивчення та виявлення проблем їх застосування в економіці України за показниками групи “цифрові публічні послуги (e-здоров’я)”. Обґрунтовано пропозиції щодо розв’язання виявлених проблем для забезпечення ефективного впровадження електронних систем у сферу охорони здоров’я України.

Ключові слова: електронна система, охорона здоров’я, індикатори цифрових публічних послуг, цифровізація охорони здоров’я, ефективність використання.