Наука технології інновації №4(12)-2019, 68-74 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-4-09

Гусейнова Арзу Догру гизи — докт. екон. наук, директор Інституту наукових досліджень економічних реформ Міністерства економіки Азербайджанської Республіки, проспект Х. Зардабі, 88а, Баку, Азербайджан, AZ 1011; + (99455) 7853536; doqru@yandex.ru; ORCID: 0000-0002-0981-9923

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ

Резюме. У статті окреслено поняття “електронні послуги” і “електронний уряд”. Визначено основні принципи і значення “електронного уряду”, проаналізовано поняття “електронний уряд” і “електронні послуги” в Азербайджані. Описано тенденції розвитку електронних послуг, структура державного стандарту якості електронної послуги. На сучасному етапі, разом із застосуванням ІКТ, широко використовується концепція “електронних послуг” (підвищення ефективності, спрощення комунікації між громадськістю та державою). Водночас електронні послуги вважають одним із найбільш ефективних інструментів забезпечення прозорості та запобігання корупції. Метою статті є аналіз поняття “електронний уряд” і “електронні послуги” в Азербайджані. Описано тенденції розвитку електронних послуг. Автор, аналізуючи найбільш часто використовувані послуги, визначив основні сфери наданих електронних послуг. Серед них варто назвати такі: електронна торгівля, банківські послуги, засоби масової інформації та дистанційної освіти. Головна проблема в роботі системи надання державних електронних послуг полягає в непідготовленості населення до цієї системи. Реалізація завдань внутрішньої та зовнішньої політики передбачає створення максимально сприятливих умов для розвитку електронних послуг. В Азербайджані було створено чітку архітектуру з надання електронних послуг. У зазначеному контексті державні структури поступово об’єднуються з новими послугами в цю архітектуру. На думку автора, стандартом якості електронної послуги й основою стандартизації державних електронних послуг є наявність попиту на інформаційно-технічне забезпечення процесу надання електронних послуг та їх якості. У статті автор подає структуру стандартів якості державної електронної служби. На думку автора, розробка системи стандартів якості державних електронних послуг має бути спрямована на підвищення якості надання державних електронних послуг і оптимізацію бюджетних витрат уповноважених органів електронного уряду.

Ключові слова: цифрова економіка, інформаційне суспільство, електронний уряд, електронні послуги, тенденції розвитку електронних послуг.