Наука технології інновації №4(12)-2019, 75-84 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-4-10

Чмир Олена Сергіївна — д-р екон. наук, професор, завідувач відділу Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 031507; +38(044) 521-09-95; ES@ukrintei.ua; ORCID: 0000-0002-9376-7344

РОЗВИТОК ЕКОСИСТЕМИ ПІДТРИМКИ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ІННОВАЦІЙ

Резюме. У статті розглянуто питання створення Національного репозитарію академічних текстів (НРАТ). Описано загальну концепцію формування та окремі аспекти діяльності Національного репозитарію відповідно до проголошеної в нормативних документах мети та місії НРАТ. Визначено його роль у розвитку наукової, освітньої та інноваційної діяльності, а також щодо утвердження на вітчизняному ґрунті принципів академічної доброчесності. Продемонстровано механізм позитивного впливу загальнонаціонального наукового архіву на сферу наукових досліджень через відкритість інформації, можливості оперативної наукової комунікації, значне розширення аудиторії, у якій проводиться обговорення гіпотез та отриманих результатів. Визначено ключові аспекти впливу доступності якісної інформації на освітні процеси впродовж життя людини – від початкової освіти до підвищення кваліфікації та набуття нових знань і навичок. Показано, як саме функціонування Національного репозитарію академічних текстів може допомогти науковцям, освітянам і підприємцям подолати “долину смерті інновацій” завдяки інструментам інформаційної інтеграції. Доведено, що Національний репозитарій не може бути лише електронним архівом вітчизняних академічних текстів із відповідним реєстром та електронними примірниками, доступними для ознайомлення у режимі 24/7. Недостатньо лише зберігати дані. Потрібно забезпечити їх максимально повне залучення в обіг. Тому НРАТ має стати основою вітчизняної цифрової екосистеми науки, освіти й інновацій, побудованої на принципах інклюзії, — всеохоплюючого процесу, в рамках якого надаються широкі можливості усім зацікавленим сторонам на принципах доступності, рівних можливостей, сталості, стабільності, розвитку. Продемонстровано здатність НРАТ сприяти валоризації, тобто продуктивному використанню наукових даних. Наведено аргументацію того, що офіційний веб-портал Національного репозитарію не може обмежуватись однією функцією — слугувати точкою доступу до академічних текстів. Він має також підтримувати академічну доброчесність, відкриту науку, забезпечувати інформаційну підтримку основних категорій відвідувачів і користувачів. Запропоновано орієнтовну структуру інформаційно-довідкових матеріалів, які мають бути представлені на офіційному веб-порталі НРАТ.

Ключові слова: Національний репозитарій академічних текстів, освіта, наука, інновації, електронний архів, збереження даних, інформація.