Наука технології інновації №4(12)-2019, 28-40 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-4-04

Андрощук Геннадій Олександрович — канд. екон. наук, доцент, головний науковий співробітник, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності національної академії правових наук України, вул. Казимира Малевича, 11, корп. 4, м. Київ, Україна, 03680; +38(044) 200-08-76; genandro1@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0781-9740

Кваша Тетяна Костянтинівна — заввідділу Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-74; kvasha@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-1371-3531

ПАТЕНТНИЙ ЛАНДШАФТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗУВАННЯ СВІТОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРЕНДІВ: СФЕРА ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

Резюме. Вивчення та аналіз світових перспективних напрямів технологічного розвитку сфери озброєння та військової техніки (ОВТ) є актуальною задачею щодо забезпечення комплексного перспективного планування розвитку військової техніки, організації наукових досліджень, стратегічного планування розвитку національних збройних сил і забезпечення національної безпеки держави. У статті подано методику визначення перспективних напрямів технологічного розвитку сфери озброєння та військової техніки на засадах патентного аналізу. Патенти відіграють важливу роль в побудові підприємницьких стратегій та охороні прав інтелектуальної власності (ІВ) технологічних компаній. Використання патентної інформації може на 60 % скоротити час на проведення НДДКР і на 40 % знизити їхню вартість. Звіт про патентний ландшафт забезпечує моментальний знімок патентної ситуації в конкретній технології або компанії, у певних регіоні, країні або на глобальному рівні. З використанням бази Derwent Innovation, що містить відомості про понад
116 млн патентів із 52 світових патентних баз, відповідно до Міжнародної патентної класифікації (МПК), було побудовано патентний ландшафт і визначено світові технологічні тренди досліджуваної сфери, які охоплюють як військові технології, так і технології подвійного призначення. У статті наведено найбільш перспективні напрями технологічного розвитку військового характеру, до яких належать авіаційно-космічні, інформаційно-комунікаційні технології, технології систем зв’язку та передавання зображень, систем контролювання руху транспортних засобів, розумна, інтелектуальна, високоенергетична гіперзвукова зброя, боєприпаси з декількома боєголовками, індивідуальні системи захисту тощо. Показано також місце України у світі за кількістю отриманих прав на інтелектуальну власність, визначено невикористані резерви та загрози. У статті сформульовано висновок про формування науки — аналітики інтелектуальної власності, подано її визначення.

Ключові слова: аналітика інтелектуальної власності, винаходи, прогнозування, картування технологій, озброєння та військова техніка, патентний ландшафт, патентна інформація, перспективні технології, національна безпека.