Наука технології інновації №1(25)-2023, 8-14 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2023-1-02

Ігнацевич Сергій Петрович — канд. екон. наук, с. н. с. відділу міжнародного науково-технічного співробітництва та трансферу технологій, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; +38 (063) 815-26-78; ignatsevichserg@ukrintei.ua; ORCID: 0000-0002-0401-4325

Баланчук Ірина Сергіївна — заввідділу міжнародного науково-технічного співробітництва та трансферу технологій, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03150; +38 (044) 521-09-81; slavira218@gmail.com; ORCID: 0000-0002-5179-7350

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Резюме. Нині питання міжнародної співпраці стоїть вкрай гостро і має важливе значення як для політичного та економічного життя будь-якої країни, так і для науково-технічної складової державного розвитку.
У сучасних умовах, коли поняття кордонів як роздільної смуги між окремими державами, практично зникло, важливість налагодження тісної кооперації між прикордонними територіями несе неоціненну користь не лише цим територіям, а й усій країні загалом. Не в останню чергу цей факт стосується науково-технічної сфери. Поняття, суть і зміст такого напряму міжнародної співпраці, як транскордонне співробітництво, подано в публікації. Визначено, що інституціональна основа транскордонної співпраці реалізується шляхом створення так званих єврорегіонів. Успішні приклади співпраці європейських країн у контексті науково-
технічної співпраці були представлені. Автори дійшли висновку, що з метою подальшого розвитку міжнародної кооперації України з країнами – членами Європейського Союзу, зокрема в науково-технічній сфері, необхідно поглиблювати контакти в рамках транскордонної взаємодії. Для виконання зазначених цілей першочергово варто актуалізувати вітчизняну нормативно-правову базу в цій сфері, осучаснити його, реформувавши до вимог європейського законодавства.

Ключові слова: аналітика інтелектуальної власності, винаходи, прогнозування, картування технологій, озброєння та військова техніка, патентний ландшафт, патентна інформація, перспективні технології, національна безпека.