Наука технології інновації №1(25)-2023, 44-55 c

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2023-1-06

Павлов Сергій Володимирович — д-р техн. наук, проф. кафедри біомедичної інженерії та оптико-електронних систем, Вінницький національний технічний університет, Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, Україна, 21021; +38 (097) 239-43-06; psv@vntu.edu.ua; ORCID: 0000-0002-0051-5560

Межієвська Ірина Анатоліївна — канд. мед. наук, доц. кафедри внутрішньої медицини No. 3, Вінницький національний медичний університет ім. М. Пирогова, вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; +38 (096) 962-67-06; irinamezhiievska@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0676-379X

Вуйцік Вальдемар — д-р техн. наук, проф., Люблінський технологічний університет, Nadbystrzycka 38d, Lublin, Poland, 20-618; +48 (601) 362-405; waldemar.wojcik@pollub.pl; ORCID: 0000-0002-0843-8053

Власенко Олег Володимирович — д-р мед. наук, проф., проректор з наукової роботи, НДЛ експериментальної нейрофізіології, Вінницький національний медичний університет ім. М. Пирогова, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, 21018; +38 (067) 760-00-62; vlasenko@vnmu.edu.ua; ORCID: 0000-0001-8759-630X

Bрунін Олег Григорович — д-р техн. наук, проф., зав. кафедри біомедичної інженерії, Харківський національний університет радіоелектроніки, прос. Науки, 14, Харків, Україна, 61166; +38 (050) 598-00-86; oleh.avrunin@nure.ua; ORCID: 0000-0002-6312-687X

Масловський Валентин Юрійович — д-р мед. наук, доц. кафедри внутрішньої медицини No. 3, Вінницький національний медичний університет ім. М. Пирогова, вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018; +38 (068) 293-18-81; vmaslovskyi@gmail.com, ORCID: 0000-0001-5184-1799

Волосович Олександр Сергійович — магістр, аспірант, кафедри біомедичної інженерії та оптико-електронних систем, Вінницький національний технічний університет, Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, Україна, 21021; +38 (063) 702-99-60; sashka.v0@gmail.com; ORCID: 0000-0002-5497-6805

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ АНАТОМІЧНОГО УРАЖЕННЯ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ

Резюме. У статті проаналізовано світовий досвід розвитку медичних інформаційних технологій. Розроблено методику використання нечітких множин для реалізації інформаційної експертної системи для вирішення завдань медичної діагностики, зокрема під час оцінювання ступеня анатомічного ураження коронарного русла у пацієнтів із різними формами ішемічної хвороби серця. Практична цінність роботи полягає в можливості використання автоматизованої експертної системи для вирішення задач медичної діагностики на основі нечіткої логіки при оцінюванні ступеня анатомічного ураження коронарного русла у пацієнтів із різними формами ішемічної хвороби серця.

Ключові слова: медичні інформаційні технології, медичні інформаційні системи, коронарні канали, ішемічна хвороба серця.