Наука технології інновації №1(25)-2023, 30-36 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2023-1-04

Кірюхін Микола Михайлович — канд. фіз.-мат. наук, с. н. с., президент Спілки наукових та інженерних об’єднань України, вул. Січових Стрільців, 21, м. Київ, Україна, 04053; +38 (044) 272-42-85; info@snio.org.ua; ORCID: 0000-0001-6017-4043

ІНЖЕНЕРНА ГРАМОТНІСТЬ

Резюме. Проєкт ООН “17 Цілей Сталого Розвитку” має на меті гарантоване розв’язання проблеми голоду, забезпечення чистою водою для всього населення Землі тощо. Стислі терміни цього проєкту (лише 15 років) посилюють відповідальність команди ключових виконавців, а саме — інженерів. Кваліфікація будь-якого інженера буде зростати в разі набуття додаткових знань в інших технічних сферах, які є додатковими до основної професії. До уваги читачів пропонується обов’язкова освітня програма “Інженерна грамотність”, що має на меті описати основні сектори сучасного інжинірингу. У програмі передбачено однаковий формат для опису кожного технічного сектору: наприклад, розділ “Космічна промисловість”, розділ “Ядерна Енергія”, розділ “Сектор Будівництва” тощо. Складність кожного розділу має бути на рівні випускника середньої школи. Інші вимоги до кожного розділу окреслено в статті більш детально. У статті наведено попередню коротку версію розділу “Ядерна енергія. Уроки з минулого для виключення помилок у майбутньому”.

Ключові слова: ЦСР ООН, інженерна грамотність, наукова грамотність, космічна промисловість, сектор будівництва, стислий опис розділу.