Наука технології інновації №1(25)-2023, 37-43 c

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2023-1-05

Шварцман Леонід Якович — доктор філософії, чл.-кор. АІН України, Лауреат премії Ради Міністрів СРСР (1985 г.), науковий консультант Офіційного представництва в Україні Міжнародного інформаційного центру А. Нобеля

Баженов Євгеній Васильович — канд. техн. наук, науковий консультант Офіційного Представництва в Україні Міжнародного інформаційного центру А. Нобеля; +38 (098) 285-95-03; bazeugen@gmail.com; ORCID: 0000-0002-2889-788X

ОДЕРЖАННЯ КОЛОЇДНОГО ДІОКСИДУ КРЕМНІЮ (SiO2) З КВАРЦУ

Резюме. Колоїдний діоксид аморфного кремнію є продуктом на основі мікронізованого порошку діоксиду кремнію (SiO2). Продукт у великих масштабах затребуваний на ринку через свої видатні адсорбційні властивості. Широко відомий за назвою AEROSIL®. Технологія AEROSIL® заснована на використанні як сировинного компонентa чотирихлористого кремнію (SiCl4), що визначає вартісні, енергетичні та екологічні оцінки процесу. Один із напрямів поліпшення названих техніко-економічних оцінок полягає в пошуку рішень, що виключають використання SiCl4 з процесу отримання мікронізованого порошку кварцу. У роботі, як альтернативні технології, розглянуто плазмові процеси отримання нанопорошків діоксиду кремнію за схемою, що виключає необхідність отримання SiCl4. У пропонованій схемі діоксид аморфного кремнію виробляється за технологією з прямим використанням природного джерела кремнію — кварциту. Технологія реалізується послідовністю технологічних операцій активації частинок кварциту та глибокого енергоефективного очищення кварцу на молекулярному рівні, що дозволяє отримати ультрадисперсний аморфний кремнезем високої чистоти. Виконання технологічних операцій у режимі невисоких температур і без витрат енергії на плавлення матеріалів, повна регенерація реагентів дозволяє забезпечити вимоги економічності, енергоефективності та екологічності виробництва.

Ключові слова: діоксид кремнію, аеросил, AEROSIL®, плазмові процеси, кварцит, аморфний, комплексні сполуки, сублімація, вилуговування.