Наука технології інновації №1(13)-2020, 3-9 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-1-01

Волошенюк Лілія Володимирівна — с.н.с. ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-34; lvv@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002- 0906-9675

Горностай Наталія Ігорівна — с.н.с. ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-34; gornostai@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0003- 0383-7132

Михальченкова Олена Євгенівна — заввідділу ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-09-81; eem@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0001-7784-9668

ІННОВАЦІЙНА ЕКОСИСТЕМА: ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ, РІВНІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ, ПРИКЛАДИ

Резюме. Поняття інноваційної екосистеми стало звичним явищем і дедалі ширше входить в офіційні документи країн і організацій, але не має однозначного тлумачення. Представники різних галузей науки вкладають різний зміст у поняття “інноваційна екосистема”. Концепція інноваційної екосистеми сьогодні перебуває на стадії пізнання й ідентифікації. Інноваційна екосистема — це термін, який використовують для опису великого та різноманітного кола учасників і ресурсів, які є необхідними для постійних інновацій у сучасній економіці. У статті розкривається суть та основа функціонування поняття “інноваційна екосистема” за допомогою проведення аналогії між інноваційними і біологічними екосистемами. Автори виділяють базові елементи інноваційної екосистеми та їх взаємозв’язок на різних етапах життєвого циклу інновацій. Проведено історичний екскурс щодо питань виникнення та формування понять “інноваційна система”, “інноваційна екосистема”. У статті наведені визначення термінів “інноваційна система”, “інноваційна екосистема”, запропоновані різними провідними науковцями України та світу. У статті автори також розкрили принцип формування інноваційної екосистеми за рівнями інноваційного розвитку як: світовий (наднаціональний), національний, регіональний, корпоративний та індивідуальний. Здійснено детальний аналіз (виділена мета, основа, наведені світові приклади) кожного рівня інноваційної екосистеми. Також автори навели приклади та визначили принципи формування відомих, успішних і продуктивних інноваційних екосистем України, серед яких:  UNIT.City, Sikorsky Challenge, Всеукраїнський фестиваль інновацій, Науковий парк Київського університету імені Тараса Шевченка, Vernadsky Challenge, Міжрегіональна мережа трансферу технологій (УкрІНТЕІ).

Ключові слова: інноваційна екосистема, біологічна екосистема, інновації, національна інноваційна система, регіональна інноваційна система, корпоративна інноваційна система.