Наука технології інновації №1(13)-2020, 32-41 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-1-05

Гламаздін Вадим Павлович — радник голови правління АТ “НАК “Нафтогаз України”, вул. Б. Хмельницького, 6,  м. Київ, Україна, 01601; +38 (044) 586-34-15; vadym.glamazdin@gmail.com; ORCID: 0000-0003-3459-3249

Мельник Олександр Васильович — канд. екон. наук, с. н. с., керівник аналітичної служби ТОВ “Центр досліджень: енергетика і політика”, вул. Лаврська, 9, корп. 19, м. Київ, Україна, 01015; +38 (044) 280-64-57; melinik@ukr.net; ORCID: 0000-0001-5862-3022

Тонкоголосюк Володимир Миколайович — заступник генерального директора ТОВ “Центр досліджень: енергетика і політика”, вул. Лаврська, 9, корп. 19, м. Київ, Україна, 01015; +38 (044) 280-64-57; v.tonkogolosyuk@gmail.com; ORCID: 0000-0003-4469-422X

РОЗВИТОК НАФТОГАЗОВОГО СЕКТОРУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Резюме. У статті проаналізовано сучасний стан і перспективні напрями розвитку енергетичного сектору України загалом і нафтогазового комплексу зокрема, які мають відповідати Плану заходів з реалізації етапу “Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)” Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”. Згідно з проведеним дослідженням, на момент оприлюднення звіту, 80 % пунктів, передбачених Планом, не були виконані. Розглянуто деякі законодавчі ініціативи та зміни нормативно-правового регулювання ринків паливно-енергетичних ресурсів. У статті проаналізовано динаміку зміни обсягів споживання енергоносіїв. Визначено головні тенденції розвитку газового ринку та ринку нафтопродуктів. З’ясовано, що, попри прогрес із диверсифікації джерел постачання, країна значно залежить від імпорту енергоносіїв із РФ. Окремо розглянуто транзит природного газу з РФ до ЄС. Зазначено, що підписаний контракт є досить компромісним і забезпечує навантаження транзитного трубопроводу менше, ніж на 40 %. Висвітлено головні причини зміни структури використання ПЕР, зокрема, практичне припинення використання мазуту як котельно-пічного палива. Також опрацьовано дані Державної служби статистики України щодо динаміки цін на природний газ для всіх категорій споживачів з урахуванням тарифів на транспортування, розподіл і торгову націнку (для побутових споживачів). Відзначено стале зростання цін на природний газ для побутових споживачів протягом майже всього проаналізованого періоду. Досліджено процес анбандлінгу НАК “Нафтогаз України”. Виявлено, що були зроблені всі необхідні дії для створення незалежного оператора ГТС, яке відбулося 1 січня 2020 року. Здійснено аналіз імплементації Директив і регламентів Енергетичного співтовариства в енергетичній сфері, які реалізовані загалом менше, ніж на 50 %. Розглянуто основні результати Стокгольмського арбітражу між НАК “Нафтогаз України” та “Газпромом”.

Ключові слова: енергетичний сектор, паливно-енергетичні ресурси, диверсифікація, анбандлінг, оператор ГТС, імплементація, споживання енергоносіїв, транзит газу, цінова та тарифна політика.