Наука технології інновації №2(10)-2019, 44-54 с

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-2-06

Баланчук Ірина Сергіївна – с.н.с. Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-37; balanchuk@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-5179-7350

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ІСЛАНДІЇ

Резюме. Світова фінансова криза порушила перед майже усіма країнами світу питання: чи скоритися неминучим змінам і прийняти негативні наслідки фінансового падіння, або ж прийняти нові революційні зміни у всіх галузях економіки та перетворитися на сучасні конкурентоспроможні держави, здатні встояти перед викликами нового світу? Одні країни залишили все, як є, інші – спробували пристосуватися до нової ситуації. Однією з них стала Ісландія. Держава ще багато десятиліть назад розпочала структурні зміни, проте кризові події 2008 р. дещо прискорили цей процес. Був прийнятий посткризовий план виходу країни з фінансової кризи та підйому економіки на докризові позиції; згодом цілі скорегували – було покращення докризових показників. Суть плану полягала у повномасштабному використанні природних багатств країни, а саме: туризм, геотермальна енергія, рибна промисловість, а також біотехнології та фармацевтика мали стати базовими «стовпами», на які спиралася б національна економіка. Розумний підхід разом із оригінальними ідеями принесли свої позитивні результати: за кілька років Ісландія стала одним із лідерів у Європі за низкою показників: щорічний туристичний потік; виробництво та експорт рибної продукції; використання поновлюваних джерел енергії для власних потреб; тривалість життя тощо. У 2018 р. уряд Ісландії розробив новий план розвитку держави, метою якого було закріпити здобуті результати попередніх років і покращити окремі показники. Було вирішено більше уваги приділяти новітнім інноваційним процесам як у державі, так і у світі, а також розвивати і підтримувати інноваційні підприємств для оновлення усіх складових економічної системи Ісландії. Судячи з темпів розвитку, які показує ця північна країна, результати від виконання пунктів нового плану будуть більш ніж позитивними.

Ключові слова: Ісландія, посткризовий план, інноваційні підприємства, економічна система, валовий внутрішній продукт, відновлювані джерела енергії.