Наука технології інновації №2(10)-2019, 3-8 с

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-2-01

Березняк Наталія Володимирівна — с.н.с. Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-09-34; bereznyak@uintei.kiev.ua

Рожкова Лілія Віталіївна — завсектору УкрІНТЕІ, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-09-67; liliya_rozhkova@ukr.net; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8002-3461

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Резюме. З метою формування підходів до визначення придатності регіонів України до смарт-спеціалізації (S3), які є гармонізованими з європейськими вимогами, авторами виявлено, проаналізовано і систематизовано 11 ключових європейських принципів S3. Ці принципи є обов’язковими для врахування в процесі розроблення стратегії розумної спеціалізації на регіональному рівні. Базуються на аналізі сильних і потенційних можливостей економіки та підприємницької діяльності з залученням зацікавлених сторін і ресурсів.  Розкрито суть цих принципів та особливості їхнього впливу на зміст стратегії смарт-спеціалізації, розробка якої є необхідною умовою для участі регіону в Європейській платформі смарт-спеціалізації та використання ресурсів Європейських структурних та інвестиційних фондів. Розглянуто європейські підходи до смарт-спеціалізації, які передбачають поетапний порядок визначення S3. Виявлено особливості та наведено характеристики шести етапів розумної спеціалізації на регіональному рівні, дотримання яких є обов’язковим для розробки регіональної смарт-стратегії. Науково-аналітичне дослідження сприятиме визначенню придатності регіонів України до смарт-спеціалізації та подальшої розробки регіональних стратегій розумної спеціалізації, що відповідають європейськими вимогами.

Ключові слова: інвестиція, інтернаціоналізація, кластер, підприємницьке відкриття, поєднувані політичні заходи, платформа, регіональний, смарт-спеціалізація, спільне бачення, стратегія, S3.