Наука технології інновації №2(10)-2019, 67-77 с

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-2-08

Бакал Валерій Олексійович – заступник голови, Державне агентство з питань електронного урядування України, вул. Ділова, 24, м. Київ, Україна, 03150; +38 (044) 207-17-37; bakal@e.gov.ua

Брусіловський Володимир Борисович – директор департаменту інформаційних технологій, Державне агентство з питань електронного урядування України, вул. Ділова, 24, м. Київ, Україна, 03150; +38 (044) 207-17-37; brusilovsky@e.gov.ua

Бурба Олег Ігорович – канд. техн. наук, с.н.с. відділу організації експертизи, Український інститут науково-технічної експертизи та інформації; м. Київ, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (050) 548-68-66; oleg_burba@ukr.net

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Резюме. У статті узагальнено практичний досвід організації та проведення експертиз регіональних програм інформатизації та описано проблемну ситуацію використання діючої нормативно-правової бази проведення експертизи, яка полягає у тому, що нормативно-правова база проведення експертизи завдань і проектів національної програми інформатизації не враховує особливості регіональних програм інформатизації як об’єктів експертизи, а більше адаптована для експертного оцінювання конкретних завдань (проектів), де необхідно дати оцінку конкретним технічним рішенням. Запропоновано методичні підходи, які дають змогу отримати комплексну та всебічну оцінку програми на етапах її формування та виконання. При аналізі формування і виконання регіональних програм інформатизації необхідно досліджувати такі аспекти: відповідність процедур формування та виконання регіональної програми інформатизації нормативним вимогам; системність і повноту регіональної програми інформатизації; узгодженість з пріоритетними державними напрямами розвитку інформатизації; оцінювання техніко-економічних показників і результативності виконання регіональної програми інформатизації. Кожен із аспектів деталізований до рівня конкретних положень регіональної програми інформатизації, котрі повинні бути проаналізовані експертом під час проведення експертизи. Така деталізація дала змогу формалізувати роботу експерта при виконанні попередньої та первинної експертизи програми шляхом використання карток експертного оцінювання. У статті наведені картки експертного оцінювання для проведення первинної та попередньої експертизи регіональної програми інформатизації. Окремо запропоновано підхід до оцінювання результативності виконання регіональних програм інформатизації, оснований на використанні значень кількісних показників (індикаторів) виконання програм.

Ключові слова: національна програма інформатизації, регіональна програма інформатизації, експертиза.