Наука технології інновації №3(11) 2019, 54-61 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-3-06

Кваша Тетяна Костянтинівна — заввідділу Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-74; kvasha@uintei.kiev.ua

Паладченко Олена Федорівна — завсектору Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; paladchenko@uintei.kiev.ua

Молчанова Ірина Василівна — с.н.с. Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; molchanova_irina@ukr.net

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХОМ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ

Резюме. Стаття присвячена результатам дослідження державної фінансової підтримки стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні з метою можливого їх використання в процесі обґрунтування та формування стратегічних пріоритетів на 2022–2031 роки. Авторами наведено результати проведеної наукової роботи, які свідчать, що у 2018 р. обсяг бюджетного фінансування стратегічних пріоритетів становив 291452,83 тис. грн, що на 12,5 % більше в порівнянні з 2017 роком. Зазначено, що в загальних обсягах бюджетного фінансування інноваційної діяльності цей обсяг займає 94,9 %, що на 2,2 в. п. вище в порівнянні з 2017 р. та свідчить про зростання результативності використаних на інноваційну діяльність бюджетних коштів, оскільки вони спрямовані безпосередньо на стратегічні пріоритети. Найбільшу частку коштів (52,6 %) отримав пріоритет 4 “Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу”, а найменшу (1,8 %) — пріоритет 5 “Впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики”. У порівнянні з 2017 р. зросли обсяги бюджетної підтримки всіх стратегічних пріоритетів, з яких найвище їх зростання мав пріоритет 7 (сфера ІКТ, а суттєве — пріоритет
2 (сфера транспорту), відповідно до чого можна дійти висновку про значне зростання потреби в інноваційних ІКТ і транспортних технологіях та деяке уповільнення зацікавленості в інноваціях за іншими стратегічними напрямами. Досліджено, що переважну частку бюджетних коштів (92,6 %) у 2018 р., як і в попередні роки, спрямовано на виконання НДДКР. Видатки здійснено із загального (0,5 %) та спеціального (99,5 %) фондів трьома розпорядниками бюджетних коштів: Міністерство освіти і науки України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Національна академія аграрних наук України, причому МОН — єдиний розпорядник, як і у попередні роки, здійснював фінансову підтримку всіх стратегічних пріоритетів. Розраховано частку обсягу бюджетної підтримки відносно номінального ВВП, яка у 2018 р. становить 0,0082 % (у 2017 р. —
0,0087 %, у 2016 р. — 0,0082 %). Можна підсумувати, що у 2018 р. реальна державна фінансова підтримка стратегічних пріоритетів інноваційної діяльності здійснена на рівні 2016 р., попри абсолютне зростання її обсягів. Виявлено, що головною проблемою державного регулювання інноваційної діяльності шляхом бюджетної підтримки стратегічних інноваційних пріоритетів є незначне їх фінансування із загального фонду державного бюджету. Для подолання цієї проблеми запропоновано враховувати інноваційні пріоритети під час формування державних замовлень і державних програм, як це передбачено законодавством.

Ключові слова: державне регулювання, інноваційна діяльність, бюджетна підтримка, фінансування, стратегічні пріоритети, розпорядники коштів, проблеми.