Наука технології інновації №3(11) 2019, 11-21 с

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-3-02

Лосіцька Тетяна Іванівна — канд. екон. наук, Київський національний торговельно-економічний університет, вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна; Tl1866@ukr.net; ORCID: 0000-0003-3117-3281

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Резюме. У статті подано огляд сучасних тенденцій експорту та визначено основні напрями державного регулювання експортної діяльності в Україні та світі. Для визначення пріоритетів державного регулювання експортної діяльності проаналізовано досвід провідних країн-експортерів: Китаю, США, Німеччини, Японії, Франції, Великої Британії. Описано сучасний стан експорту в Україну. Сьогодні держава у сфері експортної діяльності не надає суб’єктам господарювання достатньої підтримки для переорієнтації ринків збуту. Визначено основні прогалини в нормативно-правовій базі в цій галузі, а саме — процес переорієнтації українського ринку на вимоги ЄС і проблеми, що пов’язані з валютними обмеженнями НБУ. Підкреслено важливість того, що потрібно подолати недосконалість державного законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Запропоновано напрями державного регулювання високотехнологічної експортної діяльності через систему фінансових і нефінансових державних інструментів. Запропоновано звернути увагу на досвід країн, які нещодавно стали учасниками ЄС, але вже мають позитивний досвід експортної діяльності. Серед основних упроваджених ними заходів можна виокремити: скорочення митних ставок згідно з вимогами СОТ; упровадження протекційної політики щодо вразливих галузей економіки; перейняття структурної реорганізації підрозділів, що відповідають за експортну діяльність держави.

Ключові слова: експорт, експортна діяльність, державне регулювання, управління, зарубіжний досвід, інтеграція, міжнародна торгівля, стратегія, державна політика.