Наука технології інновації №4(16)-2020, 3-13 c

 PDF

http://doi.org/10.35668/2520-6524-2020-4-01

Писаренко Тетяна Василівна — канд. техн. наук, заступник директора з науково-аналітичної роботи ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-14; pisarenko@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0001-9806-2872

Куранда Тетяна Костянтинівна — заввідділу ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-02; kuranda@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000 0002-5913-4113

Кочеткова Олена Петрівна — заступник заввідділу ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-29; kochetkova@uintei.kiev.ua; ORCID: 0000-0002-8124-911X

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ

Резюме. Фінансування постає необхідною умовою функціонування науки в будь-якій країні, її конкурентоспроможності в глобальному просторі, ключовою характеристикою стану національного науково-технологічного комплексу. Наразі країни з розвиненою економікою виділяють великі кошти на розвиток наукової сфери з метою стимулювання зростання економіки, підвищення конкурентоспроможності промисловості, енергетики та сільського господарства, охорони здоров’я, захисту навколишнього середовища, рівня національної безпеки тощо. У статті розглянуто глобальні витрати на дослідження і розробки, тенденції їх зміни, моделі фінансування в провідних країнах світу згідно з даними відкритих інформаційних джерел (зокрема Національного центру науково-технічної статистики Національного наукового фонду США, Статистичної служби Європейського союзу, Організації економічного співробітництва та розвитку тощо). Зростання витрат на наукові дослідження та розробки, планомірне зростання наукоємності ВВП — магістральна тенденція розвитку країн світової економічної еліти в останні десятиліття. Значне збільшення витрат упродовж 2000–2017 рр. частково відображає посилення інтенсивності економічної конкуренції серед країн світу.Показано сучасний стан фінансування наукових і науково-технічних робіт в Україні відповідно до статистичних даних Державної служби статистики України й інформації головних розпорядників бюджетних коштів. Наведено інформацію щодо фінансового забезпечення наукових досліджень і розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки та техніки, що виконувалися за рахунок коштів державного бюджету. У статті здійснено порівняння обсягів фінансування наукової сфери в Україні та країнах світу.

Ключові слова: наукова сфера, наукові дослідження та науково-технічні розробки, фінансове забезпечення, державний бюджет, пріоритетні напрями розвитку науки і техніки.