Наука технології інновації №1(5)-2018, 37-42 с

PDF

Березняк Наталія Володимирівна — с.н.с. Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-09-34; bereznyak@uintei.kiev.ua

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Резюме. У статті розглянуто модель проведення інформаційноаналітичного дослідження. Представлено пропозиції щодо створення в Україні механізму для забезпечення інформаційних потреб інноваційної економіки, яким може стати Система інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики.

Ключові слова: економічна інформатика, інноваційна діяльність, інформаційна система.