Наука технології інновації №3(3)-2017, 52-60 с

PDF

Паладченко Олена Федорівна — завідувач сектору Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, вул. Антоновича, 180, м. Київ, Україна, 03680; +38 (044) 521-00-80; paladchenko@uintei.kiev.ua

ПОДОЛАННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ У ДІЯЛЬНОСТІ СТАРТАПІВ: ДОСВІД ЄС ДЛЯ УКРАЇНИ

Резюме. Стаття присвячена результатам дослідження європейського досвіду діяльності стартових підприємств (стартапів) як одному зі шляхів реалізації інноваційних проектів. Метою дослідження є виявлення основних проблем діяльності та розвитку стартапів у ЄС і шляхи їх подолання для можливого використання європейського досвіду в Україні. Робота проведена на базі останніх результатів досліджень Європейської Комісії щодо діяльності та розвитку стартапів, нормативно-правових та інформаційних матеріалів з діяльності стартапів в Україні. Наведено результати дослідження, які свідчать, що у ЄС державні інноваційні програми активно реалізують стартапи. Європейський структурний та інвестиційний фонд (ESIF) підтримує 377000 малих і середніх підприємств, включно зі стартапами. Але тільки менше половини стартапів залишається на ринку та розвивається у великі фірми, що пов’язано з низкою причин, серед яких: регуляторні та адміністративні бар’єри; мало можливостей для пошуку та взаємодії з потенційними партнерами у фінансових, комерційних структурах і місцевих органах влади; обмежений доступ до фінансування; брак навичок і фахівців. Для подолання цих бар’єрів Єврокомісія пропонує такі заходи: створення єдиної зони ЄС податку на додану вартість; розширення використання системи державних закупівель; використання навичок підприємницької діяльності, управління та лідерства; підвищення інноваційних можливостей у рамках програми “Горизонт 2020”; забезпечення доступу до фінансів шляхом збільшення бюджетів Європейського фонду стратегічних інвестицій (EFSI) та Програми ЄС щодо  підприємницької конкурентоспроможності малих і середніх підприємств (COSME). В Україні налічується близько 3000 стартапів у реальному секторі економіки на вітчизняному та міжнародному ринках. При цьому діяльність стартапів у ВНЗ і наукових установах не має системного характеру. Розвиток стартапів стримує недосконала нормативно-правова база, брак кваліфікованих фахівців, відсутність сприятливого середовища для використання системи державних закупівель, фінансового забезпечення. Результати дослідження дали можливість порівняти проблеми діяльності стартапів у ЄС та шляхи їх подолання, розроблені Єврокомісією, із проблемами стартапів в Україні. Зроблено висновки, що вітчизняні стартапи мають ті ж проблеми, що і стартапи в ЄС, та потребують державної підтримки. Запропоновано врахувати пропозиції Єврокомісії щодо подолання проблем розвитку стартапів при розробленні згідно з Планом пріоритетних дій уряду на 2017 р., затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р, законопроекту щодо діяльності стартапів у реальному секторі економіки та законопроекту щодо створення правових засад підтримки стартапів ВНЗ і наукових установ. Пропозиції до останнього законопроекту вже розроблено УкрІНТЕІ та подано МОН для врахування.

Ключові слова: стартап, розвиток, інноваційна діяльність, Єврокомісія, державна підтримка, державні закупівлі, навички, податки, інвестиції, програма, доступ до фінансів.

Список використаних джерел
1. Стартапи / Predp.com [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://predp.com/startup/main/chto-takoe-startup.html.
2. Геєць В.М. Інноваційна Україна 2020 / В.М. Геєць, А.І. Даниленко, А.А. Гриценко, О.В. Макарова, М.О. Кизима, І.Ю. Єгоров, І.В. Одотюк // Національна доповідь. — НАНУ, 2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ief.org.ua/docs/nr/4.pdf.
3. Чмир О.С. Державно-приватне партнерство у науково-технічній та інноваційній сфері: теоретичні засади та практичні проблеми впровадження в Україні / О.С. Чмир, Ю.Ф. Шкворець, І.Ю. Єгоров // Наука та наукознавство.
— 2012. — № 3. — С. 98–109.
4. Писаренко Т.В. Визначення інноваційних пріоритетів на основі моніторингу реалізації чинних пріоритетних напрямів в Україні / Т.В Писаренко, Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко // Економіка розвитку. — 2016. — № 1 (77). — С. 20–28.
5. Кваша Т.К. Роль нормативно-правового забезпечення у формуванні та реалізації регіональних інноваційних пріоритетів / Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко, І.В. Молчанова // Наука, технології, інновації. — 2017. — № 2 (2). — С. 10–16.
6. Ганечко І.Г. Проблеми розвитку інновацій в Україні / І.Г. Ганечко // Всеукраїнська експертна мережа. Схід. — 2011. — № 5 (112) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=90772.
7. European Commission Strasbourg, 22.11.2016SWD (2016) 373 final / Commission staff working document. Europe’s next leaders: the Start-up and Scale-up Initiative [electronic resource]. — Access: http://www.essenscia.be/Upload/Docs/20161122-IPR.SWD.PDF.
8. Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2016 [electronic resource]. — Access: https://inventure.com.ua/analytics/investments/ukrainianventure-capital-and-private-equityoverview-2016.
9. Як запатентувати стартап в Україні / Інвента [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.inventa.ua/ua/jak-zapatentuvati-startap-v-ukraini.
10. Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік: розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 р. № 275-р / Верховна Рада України. Законодавство України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D1%80.